Mã số karaoke úp lá khoai karaoke 5 số Nhạc: Đồng Dao Biên soạn: Lê Giang 54607

54607

úp lá khoai

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke up la khoai

Úp lá khoai mười hai chong chóng, đứa bận áo trắng đứa bận áo đen...

Lời bài hát úp lá khoai

Úp lá khoai
mười hai chong chóng
đứa bận áo trắng
đứa bận áo đen
đứa xách lồng đèn
đứa cầm ống thụt
chạy vô chạy ra
có thằng đánh trống ếch
có thằng lết xuống sình
té xuống sình úi da
úp lá khoai
mười hai chong chóng
đứa bận áo tím
đứa bận áo xanh
đứa xách đèn cù
đứa làm chú Cuội
chạy ra chạy vô
có thằng xách cá chép
có thằng trốn dưới bàn
cút cút hà cút hà
úp lá khoai
mười hai con giáp
có chuột có chó
có ngựa có trâu
đứa gáy gà cồ
đứa gầm giống cọp
rượt heo rượt dê
rắn rồng té xuống giếng
chú mèo rớt xuống hầm
chú khỉ cười cút hà

Úp lá khoai
mười hai chong chóng
đứa bận áo trắng
đứa bận áo đen
đứa xách lồng đèn
đứa cầm ống thụt
chạy vô chạy ra
có thằng đánh trống ếch
có thằng lết xuống sình
té xuống sình úi da
úp lá khoai
mười hai chong chóng
đứa bận áo tím
đứa bận áo xanh
đứa xách đèn cù
đứa làm chú Cuội
chạy ra chạy vô
có thằng xách cá chép
có thằng trốn dưới bàn
cút cút hà cút hà
úp lá khoai
mười hai con giáp
có chuột có chó
có ngựa có trâu
đứa gáy gà cồ
đứa gầm giống cọp
rượt heo rượt dê
rắn rồng té xuống giếng
chú mèo rớt xuống hầm
chú khỉ cười cút hà.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke up la khoai Mã số karaoke úp lá khoai karaoke 5 số Nhạc: Đồng Dao Biên soạn: Lê Giang 54607 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat up la khoai