Mã số karaoke TWO PRINCES 5 số 31120

31120

TWO PRINCES

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke two princes

Yeah... One, two,
Nhạc sĩ:

Lời bài hát TWO PRINCES

¦Yeah... One, two, ŸŽ princes kneel ŸŽ before you ŸŽ that's what I said ŸŽ now ŸŽ Princes, princes ŸŽ who adore you ŸŽ just go ahead now ŸŽ One has diamonds ŸŽ in his pockets ŸŽ and that's some bread ŸŽ now ŸŽ This one, says ŸŽ he wants to buy ŸŽ you rockets ŸŽ ain't in his head now ŸŽ Yeah... ah ŸŽ Di di ba di dip di ŸŽ Di di ba di ŸŽ Di dip dip di dip ŸŽ Ba deedleee ŸŽ ddi ba du ba ŸŽ du ba du ba du ba ŸŽ du ba ŸŽ This one's got ŸŽ a princely racket ŸŽ that's what I said ŸŽ now ŸŽ He's got some big,seal ŸŽ upon his jacket ŸŽ ain't in his head ŸŽ now ŸŽ You marry him, ŸŽ your father will ŸŽ condone you ŸŽ how N'bout that now ŸŽ You marry me, ŸŽ your father will ŸŽ disown you ŸŽ he'll eat his hat now ŸŽ Marry him or marry me ŸŽ I'm the one ŸŽ that loves you baby ŸŽ can't you see ŸŽ I ain't got no future ŸŽ or family tree ŸŽ but I know ŸŽ what a prince ŸŽ and lover ought to be ŸŽ I know what a prince ŸŽ and lover ought to be ŸŽ Said, if you want ŸŽ to call me baby ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to tell me maybe ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you wanna ŸŽ buy me flowers ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to talk for hours ŸŽ just go ahead now ŸŽ One, two, princes ŸŽ kneel before you ŸŽ that's what I said ŸŽ now ŸŽ Princes, princes ŸŽ who adore you ŸŽ just go ahead now ŸŽ One has diamonds ŸŽ in his pockets ŸŽ and that's some bread ŸŽ now ŸŽ This one, ŸŽ says he wants to buy ŸŽ you rockets ŸŽ ain't in his head now ŸŽ Marry him or marry me ŸŽ I'm the one ŸŽ that loves you baby ŸŽ can't you see ŸŽ I ain't got no future ŸŽ or family tree ŸŽ but I know ŸŽ what a prince ŸŽ and lover ought to be ŸŽ I know ŸŽ what a prince and lover ŸŽ ought to be ŸŽ Said, if you want ŸŽ to call me baby ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to tell me maybe ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you wanna ŸŽ buy me flowers ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to talk for hours ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to call me baby ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to tell me maybe ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you wanna ŸŽ buy me flowers ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to talk for hours ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to call me baby ŸŽ just go ahead now ŸŽ And if you want ŸŽ to tell me maybe ŸŽ just
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke two princes Mã số karaoke TWO PRINCES 5 số 31120 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat two princes
two princes karaoke ma so, two princes karaoke 5 so, two princes ma so karaoke, karaoke ma so two princes, ma karaoke two princes, ma so bai hat two princes, tim ma so karaoke two princes, ma so two princes, two princes karaoke, ma bai hat two princes, ma so bai two princes, two princes ma so, ma bai two princes, ma so karaoke 5 so two princes, ma so karaoke 5 so bai two princes, msbh two princes, ma so karaoke bai two princes, karaoke 5 so two princes