Mã số karaoke TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY (2) 5 số Hoàng Hiệp - Lời: Phạm Tiến Duật 61328

61328

TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY (2)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke truong son dong truong son tay 2

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn hai đứa ở hai đầu xa thẳm đường...

Lời bài hát TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY (2)

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn hai đứa ở hai đầu xa thẳm đường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây Trường Sơn Tây anh đi thương em thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không còn em thương bên tây anh mùa đông nước khe cạn bướm bay lèn đá biết lòng anh say miền đất lạ là chắc em lo đường chắn bom thù anh lên xe trời đổ cơn mưa cái gạt nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rực rỡ cái nhành cây gạt mối riêng tư từ bên em đưa sang bên nơi anh những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu nối lời vô tận Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn hai đứa ở hai đầu xa thẳm đường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây Trường Sơn Tây anh đi thương em thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không còn em thương bên tây anh mùa đông nước khe cạn bướm bay lèn đá biết lòng anh say miền đất lạ là chắc em lo đường chắn bom thù anh lên xe trời đổ cơn mưa cái gạt nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rực rỡ cái nhành cây gạt mối riêng tư từ bên em đưa sang bên nơi anh những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu nối lời vô tận Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn từ bên em đưa sang bên nơi anh những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu nối lời vô tận Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn

Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke truong son dong truong son tay 2 Mã số karaoke TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY (2) 5 số Hoàng Hiệp - Lời: Phạm Tiến Duật 61328 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat truong son dong truong son tay 2
truong son dong truong son tay 2 karaoke ma so, truong son dong truong son tay 2 karaoke 5 so, truong son dong truong son tay 2 ma so karaoke, karaoke ma so truong son dong truong son tay 2, ma karaoke truong son dong truong son tay 2, ma so bai hat truong son dong truong son tay 2, tim ma so karaoke truong son dong truong son tay 2, ma so truong son dong truong son tay 2, truong son dong truong son tay 2 karaoke, ma bai hat truong son dong truong son tay 2, ma so bai truong son dong truong son tay 2, truong son dong truong son tay 2 ma so, ma bai truong son dong truong son tay 2, ma so karaoke 5 so truong son dong truong son tay 2, ma so karaoke 5 so bai truong son dong truong son tay 2, msbh truong son dong truong son tay 2, ma so karaoke bai truong son dong truong son tay 2, karaoke 5 so truong son dong truong son tay 2