Mã số karaoke trúc trúc mai mai 5 số Dân ca Hà Tây 53645

53645

trúc trúc mai mai

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke truc truc mai mai

Trúc trúc mai mai nào khi trúc trúc mai mai rồng ra là ra giãi nắng…
Nhạc sĩ: Dân ca Hà Tây

Lời bài hát trúc trúc mai mai

Trúc trúc mai mai
nào khi
trúc trúc mai mai
rồng ra
là ra giãi nắng nắng
cú ngồi
ngồi ngoài mưa mưa
kẻ đón người đưa
còn duyên
kẻ đón người đưa
hết duyên là duyên
đi sớm
sớm về trưa
trưa mặc lòng này
thương kẻ ăn đong
dốc bồ
thương kẻ ăn đong
có chồng là chồng
thương kẻ đứng
đứng đông đông
mà nom đây
thấy mặt nhau luôn
làm cho
thấy mặt nhau luôn
thấy nhau là luôn
mạnh khỏe chứ
thuốc tiên
tiên nào tày này

Trúc trúc mai mai
nào khi
trúc trúc mai mai
rồng ra
là ra giãi nắng nắng
cú ngồi
ngồi ngoài mưa mưa
kẻ đón người đưa
còn duyên
kẻ đón người đưa
hết duyên là duyên
đi sớm
sớm về trưa
trưa mặc lòng này
thương kẻ ăn đong
dốc bồ
thương kẻ ăn đong
có chồng là chồng
thương kẻ đứng
đứng đông đông
mà nom đây
thấy mặt nhau luôn
làm cho
thấy mặt nhau luôn
thấy nhau là luôn
mạnh khỏe chứ
thuốc tiên
tiên nào tày này

Trúc trúc mai mai
nào khi
trúc trúc mai mai
rồng ra
là ra giãi nắng nắng
cú ngồi
ngồi ngoài mưa mưa
kẻ đón người đưa
còn duyên
kẻ đón người đưa
hết duyên là duyên
đi sớm
sớm về trưa
trưa mặc lòng này
thương kẻ ăn đong
dốc bồ
thương kẻ ăn đong
có chồng là chồng
thương kẻ đứng
đứng đông đông
mà nom đây
thấy mặt nhau luôn
làm cho
thấy mặt nhau luôn
thấy nhau là luôn
mạnh khỏe chứ
thuốc tiên
tiên nào tày này.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke truc truc mai mai Mã số karaoke trúc trúc mai mai 5 số Dân ca Hà Tây 53645 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat truc truc mai mai
truc truc mai mai karaoke ma so, truc truc mai mai karaoke 5 so, truc truc mai mai ma so karaoke, karaoke ma so truc truc mai mai, ma karaoke truc truc mai mai, ma so bai hat truc truc mai mai, tim ma so karaoke truc truc mai mai, ma so truc truc mai mai, truc truc mai mai karaoke, ma bai hat truc truc mai mai, ma so bai truc truc mai mai, truc truc mai mai ma so, ma bai truc truc mai mai, ma so karaoke 5 so truc truc mai mai, ma so karaoke 5 so bai truc truc mai mai, msbh truc truc mai mai, ma so karaoke bai truc truc mai mai, karaoke 5 so truc truc mai mai