Mã số karaoke trèo lên trái núi thiên thai 5 số Dân ca quan họ Bắc Ninh 54359

54359

trèo lên trái núi thiên thai

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke treo len trai nui thien thai

Trèo lên trái núi Thiên Thai này Thiên i i i Thai...

Lời bài hát trèo lên trái núi thiên thai

Trèo lên trái núi
Thiên Thai
này Thiên i i i Thai
thấy đôi con chim
loan phượng
chường là anh
chường ơi
mà này cũng có ăn ngoài
mà này
cũng có ăn ngoài
tình tình đương
này bể đương
lý i tang
lý tang tình tang
ô ô tình là
em mong tình i i
chàng buông
vạt áo em ra
này em i i i ra
để em
là em đi chợ
chường là anh
chường ơi
mà này cũng có kẻo đà
mà này
cũng có kẻo đà
tình tình trưa
này chợ trưa
lý i tang
lý tang tình tang
ô ô tình
là em mong tình i i
chợ trưa rau sẽ héo đi
này héo i i i đi
lấy chi
để em nuôi mẹ
chường là anh
chường ơi
mà này cũng có lấy gì
mà này cũng có lấy gì
tình tình em
này nuôi em
lý i tang
lý tang tình tang
ô ô tình là
em mong tình i i

Trèo lên trái núi
Thiên Thai
này Thiên i i i Thai
thấy đôi con chim
loan phượng
chường là anh
chường ơi
mà này cũng có ăn ngoài
mà này
cũng có ăn ngoài
tình tình đương
này bể đương
lý i tang
lý tang tình tang
ô ô tình là
em mong tình i i
chàng buông
vạt áo em ra
này em i i i ra
để em
là em đi chợ
chường là anh
chường ơi
mà này cũng có kẻo đà
mà này
cũng có kẻo đà
tình tình trưa
này chợ trưa
lý i tang
lý tang tình tang
ô ô tình
là em mong tình i i
chợ trưa rau sẽ héo đi
này héo i i i đi
lấy chi
để em nuôi mẹ
chường là anh
chường ơi
mà này cũng có lấy gì
mà này cũng có lấy gì
tình tình em
này nuôi em
lý i tang
lý tang tình tang
ô ô tình là
em mong tình
tình là em mong tình
tình là em mong tình.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke treo len trai nui thien thai Mã số karaoke trèo lên trái núi thiên thai 5 số Dân ca quan họ Bắc Ninh 54359 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat treo len trai nui thien thai
treo len trai nui thien thai karaoke ma so, treo len trai nui thien thai karaoke 5 so, treo len trai nui thien thai ma so karaoke, karaoke ma so treo len trai nui thien thai, ma karaoke treo len trai nui thien thai, ma so bai hat treo len trai nui thien thai, tim ma so karaoke treo len trai nui thien thai, ma so treo len trai nui thien thai, treo len trai nui thien thai karaoke, ma bai hat treo len trai nui thien thai, ma so bai treo len trai nui thien thai, treo len trai nui thien thai ma so, ma bai treo len trai nui thien thai, ma so karaoke 5 so treo len trai nui thien thai, ma so karaoke 5 so bai treo len trai nui thien thai, msbh treo len trai nui thien thai, ma so karaoke bai treo len trai nui thien thai, karaoke 5 so treo len trai nui thien thai