Mã số karaoke trăng tròn tháng tư 5 số Chúc Linh   61800

61800

trăng tròn tháng tư

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke trang tron thang tu

Từ vườn Lâm Tỳ Ni đấng Thế Tôn đản sanh đóa vô ưu tươi nở...
Nhạc sĩ: Chúc Linh  

Lời bài hát trăng tròn tháng tư

Từ vườn Lâm Tỳ Ni
đấng Thế Tôn đản sanh
đóa vô ưu tươi nở
ngát hương thơm
mười phương
thành Ca Tỳ La Vệ
gió reo vui
trời bừng sáng
người người hân hoan
loan tin vui
Tất Đạt Đa thái tử
ra đời
ánh sáng Như Lai
diệt tham sân si
sáng soi đạo vàng
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư
chúng con xin lạy Người
đạo vàng hương từ bi
đem đến cho mọi người
xóa tan đi ưu phiền
sống vui trong lục hòa
lòng con
nguyện tinh tấn
quyết đi theo
đường chân lý
dù gặp bao nguy nan
oan khiên
vững lòng tin
dưới bóng Cha lành
tiếng chuông ngân vang
thành tâm chúng con
cúi xin lạy Người
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư
chúng con xin quỳ kính

Từ vườn Lâm Tỳ Ni
đấng Thế Tôn đản sanh
đóa vô ưu tươi nở
ngát hương thơm
mười phương
thành Ca Tỳ La Vệ
gió reo vui
trời bừng sáng
người người hân hoan
loan tin vui
Tất Đạt Đa thái tử
ra đời
ánh sáng Như Lai
diệt tham sân si
sáng soi đạo vàng
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư
chúng con xin lạy Người
đạo vàng hương từ bi
đem đến cho mọi người
xóa tan đi ưu phiền
sống vui trong lục hòa
lòng con
nguyện tinh tấn
quyết đi theo
đường chân lý
dù gặp bao nguy nan
oan khiên
vững lòng tin
dưới bóng Cha lành
tiếng chuông ngân vang
thành tâm chúng con
cúi xin lạy Người
Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư
chúng con xin quỳ kính
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke trang tron thang tu Mã số karaoke trăng tròn tháng tư 5 số Chúc Linh   61800 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat trang tron thang tu
trang tron thang tu karaoke ma so, trang tron thang tu karaoke 5 so, trang tron thang tu ma so karaoke, karaoke ma so trang tron thang tu, ma karaoke trang tron thang tu, ma so bai hat trang tron thang tu, tim ma so karaoke trang tron thang tu, ma so trang tron thang tu, trang tron thang tu karaoke, ma bai hat trang tron thang tu, ma so bai trang tron thang tu, trang tron thang tu ma so, ma bai trang tron thang tu, ma so karaoke 5 so trang tron thang tu, ma so karaoke 5 so bai trang tron thang tu, msbh trang tron thang tu, ma so karaoke bai trang tron thang tu, karaoke 5 so trang tron thang tu