Mã số karaoke tình lam 5 số Chúc Linh   61958

61958

tình lam

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke tinh lam

Về đây trong ánh sáng đạo vàng đại từ bi trí dũng kiên cường ta...
Nhạc sĩ: Chúc Linh  

Lời bài hát tình lam

Về đây
trong ánh sáng đạo vàng
đại từ bi
trí dũng kiên cường
ta vững bước
về đây
vai sánh vai chung lòng
tình đoàn lam
bốn phương
anh em một nhà
nào về đây
lửa rực cháy
sáng nơi ta
niềm tin rạng ngời
chân lý giải thoát
nào về đây
hòa điệu sống
áo lam tươi
đẹp như nắng xuân
sưởi ấm cho cuộc đời
về đây
vui sống vui lục hòa
cùng bên nhau sắt son
hướng về nơi chánh pháp
về đây
theo bước chân Cha lành
bồ đề tâm
ngát hương
hạnh phúc yêu thương
nào về đây
lửa rực cháy
sáng nơi ta
niềm tin rạng ngời
chân lý giải thoát
nào về đây
hòa điệu sống
áo lam tươi
đẹp như nắng xuân
sưởi ấm cho cuộc đời
về đây
vui sống vui lục hòa
cùng bên nhau sắt son
hướng về nơi chánh pháp
về đây
theo bước chân Cha lành
bồ đề tâm
ngát hương
hạnh phúc yêu thương

Về đây
trong ánh sáng đạo vàng
đại từ bi
trí dũng kiên cường
ta vững bước
về đây
vai sánh vai chung lòng
tình đoàn lam
bốn phương
anh em một nhà
nào về đây
lửa rực cháy
sáng nơi ta
niềm tin rạng ngời
chân lý giải thoát
nào về đây
hòa điệu sống
áo lam tươi
đẹp như nắng xuân
sưởi ấm cho cuộc đời
về đây
vui sống vui lục hòa
cùng bên nhau sắt son
hướng về nơi chánh pháp
về đây
theo bước chân Cha lành
bồ đề tâm ngát hương
hạnh phúc yêu thương
nào về đây
lửa rực cháy
sáng nơi ta
niềm tin rạng ngời
chân lý giải thoát
nào về đây
hòa điệu sống
áo lam tươi
đẹp như nắng xuân
sưởi ấm cho cuộc đời
về đây
vui sống vui lục hòa
cùng bên nhau sắt son
hướng về nơi chánh pháp
về đây
theo bước chân Cha lành
bồ đề tâm
ngát hương
hạnh phúc yêu thương
về đây
vui sống vui lục hòa
cùng bên nhau sắt son
hướng về nơi chánh pháp
về đây
theo bước chân Cha lành
bồ đề tâm
ngát hương
hạnh phúc yêu thương
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke tinh lam Mã số karaoke tình lam 5 số Chúc Linh   61958 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat tinh lam
tinh lam karaoke ma so, tinh lam karaoke 5 so, tinh lam ma so karaoke, karaoke ma so tinh lam, ma karaoke tinh lam, ma so bai hat tinh lam, tim ma so karaoke tinh lam, ma so tinh lam, tinh lam karaoke, ma bai hat tinh lam, ma so bai tinh lam, tinh lam ma so, ma bai tinh lam, ma so karaoke 5 so tinh lam, ma so karaoke 5 so bai tinh lam, msbh tinh lam, ma so karaoke bai tinh lam, karaoke 5 so tinh lam