Mã số karaoke TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG (REMIX) 5 số Trần Long Ẩn 61192

61192

TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG (REMIX)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke tinh dat do mien dong remix

Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn...
Nhạc sĩ: Trần Long Ẩn

Lời bài hát TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG (REMIX)

Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn cả quê hương rạo rực thơm đất mới đang chờ sức người vun xới ơ ơ những mầm xanh ai đã qua rừng miền Đông đất đỏ nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần mặt đất lên xanh chờ người nhanh tay bón cho hạt lúa vàng nặng trĩu những sườn non con nước trong về miền Đông con nước đỏ sóng nước đỏ dào dạt vỗ quanh bờ ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc Mỹ trông từng con người cũng thấy những niềm tin trong đấu tranh người miền Đông anh dũng trong lao động người lại cũng anh hùng mạch đất ung dung cùng người chung sức mới dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân Tổ quốc ơi ta yêu người mãi mãi từ trận thắng hôm nay ta xây lại bằng mười từ trận thắng hôm nay ta xây lại đẹp hơn Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn cả quê hương rạo rực thơm đất mới đang chờ sức người vun xới ơ ơ những mầm xanh ai đã qua rừng miền Đông đất đỏ nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần mặt đất lên xanh chờ người nhanh tay bón cho hạt lúa vàng nặng trĩu những sườn non con nước trong về miền Đông con nước đỏ sóng nước đỏ dào dạt vỗ quanh bờ ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc Mỹ trông từng con người cũng thấy những niềm tin trong đấu tranh người miền Đông anh dũng trong lao động người lại cũng anh hùng mạch đất ung dung cùng người chung sức mới dang rộng chân trời rạng rỡ những mùa xuân Tổ quốc ơi ta yêu người mãi mãi từ trận thắng hôm nay ta xây lại bằng mười từ trận thắng hôm nay ta xây lại đẹp hơn từ trận thắng hôm nay ta xây lại đẹp hơn

Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke tinh dat do mien dong remix Mã số karaoke TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG (REMIX) 5 số Trần Long Ẩn 61192 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat tinh dat do mien dong remix
tinh dat do mien dong remix karaoke ma so, tinh dat do mien dong remix karaoke 5 so, tinh dat do mien dong remix ma so karaoke, karaoke ma so tinh dat do mien dong remix, ma karaoke tinh dat do mien dong remix, ma so bai hat tinh dat do mien dong remix, tim ma so karaoke tinh dat do mien dong remix, ma so tinh dat do mien dong remix, tinh dat do mien dong remix karaoke, ma bai hat tinh dat do mien dong remix, ma so bai tinh dat do mien dong remix, tinh dat do mien dong remix ma so, ma bai tinh dat do mien dong remix, ma so karaoke 5 so tinh dat do mien dong remix, ma so karaoke 5 so bai tinh dat do mien dong remix, msbh tinh dat do mien dong remix, ma so karaoke bai tinh dat do mien dong remix, karaoke 5 so tinh dat do mien dong remix