Mã số karaoke tiếng sóng bạch đằng 5 số Lệ Ngọc 55433

55433

tiếng sóng bạch đằng

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke tieng song bach dang

Tiếng sóng reo vang khắp trời, cùng muôn gió nghe sóng reo...
Nhạc sĩ: Lệ Ngọc

Lời bài hát tiếng sóng bạch đằng

Tiếng sóng reo
vang khắp trời
cùng muôn gió
nghe sóng reo
bao tiếc thương
trong gió chiều
tiếng sóng than
bao kiếp người
bao oan hồn
vì muôn dân
khắp chốn về
Đằng giang xưa
với sóng reo
dưới ánh trăng
tiếng sóng vang
trong gió chiều
gầm muôn ngả
như tiếng than
ai chết đây
vì nước nhà
từ muôn thuở
sóng cứ vang
hờn quân Nam
với núi sông
dưới sóng biếc
ghi vết uy linh
năm xưa
tiếng sóng thét
như tiếng quân
reo trong sương
thi gan cùng
ngàn quân Nguyên
với sóng gió
dưới sóng biếc
chôn lấp
bao nhiêu sanh linh
từ ngàn xưa
tung kiếm thiêng
dòng hùng anh
bao thiếu niên
và chiều nay
trên sóng lam
hồn còn
nặng nợ núi sông
tiếng sóng reo
như uất hờn
cùng muôn kiếp
trôi bấp bênh
trên sóng lam
đây chiến trường
dưới ánh trăng
muôn bóng cờ
như mơ hồ
gợi tang thương
sóng thét hờn
giọng hiên ngang
khúc chiến ca
khắp núi sông
tiếng sóng reo
như nỗi lòng
ngàn quân sĩ
như tiếng than
ai chết đây
vì nước nhà

Tiếng sóng reo
vang khắp trời
cùng muôn gió
nghe sóng reo
bao tiếc thương
trong gió chiều
tiếng sóng than
bao kiếp người
bao oan hồn
vì muôn dân
khắp chốn về
Đằng giang xưa
với sóng reo
dưới ánh trăng
tiếng sóng vang
trong gió chiều
gầm muôn ngả
như tiếng than
ai chết đây
vì nước nhà
từ muôn thuở
sóng cứ vang
hờn quân Nam
với núi sông
dưới sóng biếc
ghi vết uy linh
năm xưa
tiếng sóng thét
như tiếng quân
reo trong sương
thi gan cùng
ngàn quân Nguyên
với sóng gió
dưới sóng biếc
chôn lấp
bao nhiêu sanh linh
từ ngàn xưa
tung kiếm thiêng
dòng hùng anh
bao thiếu niên
và chiều nay
trên sóng lam
hồn còn
nặng nợ núi sông
tiếng sóng reo
như uất hờn
cùng muôn kiếp
trôi bấp bênh
trên sóng lam
đây chiến trường
dưới ánh trăng
muôn bóng cờ
như mơ hồ
gợi tang thương
sóng thét hờn
giọng hiên ngang
khúc chiến ca
khắp núi sông
tiếng sóng reo
như nỗi lòng
ngàn quân sĩ
như tiếng than
ai chết đây
vì nước nhà
từ muôn thuở
sóng cứ vang
hờn quân Nam
với núi sông
từ muôn thuở
sóng cứ vang
hờn quân Nam
với núi sông
từ muôn thuở
sóng cứ vang
hờn quân Nam
với núi sông.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke tieng song bach dang Mã số karaoke tiếng sóng bạch đằng 5 số Lệ Ngọc 55433 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat tieng song bach dang
tieng song bach dang karaoke ma so, tieng song bach dang karaoke 5 so, tieng song bach dang ma so karaoke, karaoke ma so tieng song bach dang, ma karaoke tieng song bach dang, ma so bai hat tieng song bach dang, tim ma so karaoke tieng song bach dang, ma so tieng song bach dang, tieng song bach dang karaoke, ma bai hat tieng song bach dang, ma so bai tieng song bach dang, tieng song bach dang ma so, ma bai tieng song bach dang, ma so karaoke 5 so tieng song bach dang, ma so karaoke 5 so bai tieng song bach dang, msbh tieng song bach dang, ma so karaoke bai tieng song bach dang, karaoke 5 so tieng song bach dang