Mã số karaoke thua một người dưng - remix 5 số Tô Tài Năng 61620

61620

thua một người dưng - remix

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke thua mot nguoi dung remix

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao cuộc sống là bao vì...
Nhạc sĩ: Tô Tài Năng

Lời bài hát thua một người dưng - remix

Đời ai biết trước
ngày mai
ta sẽ ra sao
cuộc sống là bao
vì đâu
không mến thương nhau
người thì lao đao
còn người kia
sống trong sang giàu
anh em một nhà
mà không thấy
đau lòng hay sao
đời như chiếc lá
ngày mai
gió cuốn bay xa
dù trước dù sau
nào ai
sanh tử không qua
bạc tiền lợi danh
giờ đây
bỏ nhau sao đành
toan tính giựt giành
tình anh em
thua một người dưng
toan tính giựt giành
tình anh em
thua một người dưng
một người dưng
đôi khi
có nghĩa có tình
đôi khi
không nghĩ cho mình
giúp người sa cơ
nào muốn trả ơn
mà tại sao
ta anh em một nhà
chung một dòng máu
sanh nhau đủ điều
rào trước đón sau
này ai ơi
hãy nhớ lấy câu
anh em như bát nước đầy
gà chung một mẹ
chớ hoài đá nhau

Đời ai biết trước
ngày mai
ta sẽ ra sao
cuộc sống là bao
vì đâu
không mến thương nhau
người thì lao đao
còn người kia
sống trong sang giàu
anh em một nhà
mà không thấy
đau lòng hay sao
đời như chiếc lá
ngày mai
gió cuốn bay xa
dù trước dù sau
nào ai
sanh tử không qua
bạc tiền lợi danh
giờ đây
bỏ nhau sao đành
toan tính giựt giành
tình anh em
thua một người dưng
toan tính giựt giành
tình anh em
thua một người dưng
một người dưng
đôi khi
có nghĩa có tình
đôi khi
không nghĩ cho mình
giúp người sa cơ
nào muốn trả ơn
mà tại sao
ta anh em một nhà
chung một dòng máu
sanh nhau đủ điều
rào trước đón sau
này ai ơi
hãy nhớ lấy câu
anh em như bát nước đầy
gà chung một mẹ
chớ hoài đá nhau
anh em
như bát nước đầy
rách lành đùm bọc
đỡ đần có nhau
anh em
như bát nước đầy
rách lành đùm bọc
đỡ đần có nhau
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke thua mot nguoi dung remix Mã số karaoke thua một người dưng - remix 5 số Tô Tài Năng 61620 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat thua mot nguoi dung remix
thua mot nguoi dung remix karaoke ma so, thua mot nguoi dung remix karaoke 5 so, thua mot nguoi dung remix ma so karaoke, karaoke ma so thua mot nguoi dung remix, ma karaoke thua mot nguoi dung remix, ma so bai hat thua mot nguoi dung remix, tim ma so karaoke thua mot nguoi dung remix, ma so thua mot nguoi dung remix, thua mot nguoi dung remix karaoke, ma bai hat thua mot nguoi dung remix, ma so bai thua mot nguoi dung remix, thua mot nguoi dung remix ma so, ma bai thua mot nguoi dung remix, ma so karaoke 5 so thua mot nguoi dung remix, ma so karaoke 5 so bai thua mot nguoi dung remix, msbh thua mot nguoi dung remix, ma so karaoke bai thua mot nguoi dung remix, karaoke 5 so thua mot nguoi dung remix