Mã số karaoke theo cha đến ải nam quan 5 số Nguyễn Tiến Thịnh 55422

55422

theo cha đến ải nam quan

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke theo cha den ai nam quan

Đây Nam Quan biên ải mây mù, ngàn năm qua bão rớt gió chướng…

Lời bài hát theo cha đến ải nam quan

Đây Nam Quan
biên ải mây mù
ngàn năm qua
bão rớt gió chướng
trên thân cha
gông cùm ngục tù
lệ tuôn theo
biển nhớ rừng thương
quê hương ta
khói lửa mịt mùng
giặc xâm lăng
tràn khắp đất nước
bao thê lương
dâng ngập xóm làng
lời dặn dò
này con khắc ghi
con có nghe
quân thù bạo tàn
hại dân quân ta
nung nấu thêm
can trường
mà đi cứu nguy sơn hà
núi Chí Linh mau vào
hợp cùng
đoàn quân vua Lê
thân xác gửi quê người
lòng cha vẫn mong
ngày về
đây Nam Quan
ly biệt đôi đàng
lời cha khuyên
bia đá mãi nhớ
muôn dân Nam
reo hò diệt thù
thề đồng lòng
mười năm phá Minh

Đây Nam Quan
biên ải mây mù
ngàn năm qua
bão rớt gió chướng
trên thân cha
gông cùm ngục tù
lệ tuôn theo
biển nhớ rừng thương
quê hương ta
khói lửa mịt mùng
giặc xâm lăng
tràn khắp đất nước
bao thê lương
dâng ngập xóm làng
lời dặn dò
này con khắc ghi
con có nghe
quân thù bạo tàn
hại dân quân ta
nung nấu thêm
can trường
mà đi cứu nguy sơn hà
núi Chí Linh mau vào
hợp cùng
đoàn quân vua Lê
thân xác gửi quê người
lòng cha vẫn mong
ngày về
đây Nam Quan
ly biệt đôi đàng
lời cha khuyên
bia đá mãi nhớ
muôn dân Nam
reo hò diệt thù
thề đồng lòng
mười năm phá Minh.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke theo cha den ai nam quan Mã số karaoke theo cha đến ải nam quan 5 số Nguyễn Tiến Thịnh 55422 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat theo cha den ai nam quan
theo cha den ai nam quan karaoke ma so, theo cha den ai nam quan karaoke 5 so, theo cha den ai nam quan ma so karaoke, karaoke ma so theo cha den ai nam quan, ma karaoke theo cha den ai nam quan, ma so bai hat theo cha den ai nam quan, tim ma so karaoke theo cha den ai nam quan, ma so theo cha den ai nam quan, theo cha den ai nam quan karaoke, ma bai hat theo cha den ai nam quan, ma so bai theo cha den ai nam quan, theo cha den ai nam quan ma so, ma bai theo cha den ai nam quan, ma so karaoke 5 so theo cha den ai nam quan, ma so karaoke 5 so bai theo cha den ai nam quan, msbh theo cha den ai nam quan, ma so karaoke bai theo cha den ai nam quan, karaoke 5 so theo cha den ai nam quan