Mã số karaoke SURFING U.S.A 5 số Beach Boys 32514

32514

SURFING U.S.A

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke surfing u s a

If everybody
Nhạc sĩ: Beach Boys

Lời bài hát SURFING U.S.A

¦If everybody ŸŽ had an ocean ŸŽ across the U.S.A ŸŽ Then everybody'd ŸŽ be surfin' ŸŽ like California ŸŽ You'd see them ŸŽ wearin' their baggies ŸŽ huarachisandals too ŸŽ A bushy bushy ŸŽ blonde hair do ŸŽ Surfin' U.S.A. ŸŽ you'll catch'em surfin' ŸŽ at Delmar ŸŽ Ventura Country Line ŸŽ SantaCruz and Tressels ŸŽ Australia's Narabine ŸŽ All over Manhattan ŸŽ and down Doheny way ŸŽ Everybody's gone surfing ŸŽ surfin' U.S.A. ŸŽ We'll all be planning ŸŽ out a route ŸŽ we're gonna ŸŽ take real soon ŸŽ We're waxin' down ŸŽ our surfboards ŸŽ we can't wait for June ŸŽ We'll all be gone ŸŽ for the summer ŸŽ We're on safari to stay ŸŽ Tell the teacher ŸŽ we're surfin' ŸŽ Surfin' U.S.A. ŸŽ At Haggarty's ŸŽ and Swami's ŸŽ Pacific Palisades ŸŽ San Onofre and Sunset ŸŽ Redondo Beach L.A. ŸŽ All over La Jolla ŸŽ at Waiamea Bay ŸŽ Everybody's gone surfing ŸŽ surfi
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke surfing u s a Mã số karaoke SURFING U.S.A 5 số Beach Boys 32514 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat surfing u s a
surfing u s a karaoke ma so, surfing u s a karaoke 5 so, surfing u s a ma so karaoke, karaoke ma so surfing u s a, ma karaoke surfing u s a, ma so bai hat surfing u s a, tim ma so karaoke surfing u s a, ma so surfing u s a, surfing u s a karaoke, ma bai hat surfing u s a, ma so bai surfing u s a, surfing u s a ma so, ma bai surfing u s a, ma so karaoke 5 so surfing u s a, ma so karaoke 5 so bai surfing u s a, msbh surfing u s a, ma so karaoke bai surfing u s a, karaoke 5 so surfing u s a