Mã số karaoke SO HELP ME GIRL 5 số Joe Diffie 32481

32481

SO HELP ME GIRL

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke so help me girl

You could have
Nhạc sĩ: Joe Diffie

Lời bài hát SO HELP ME GIRL

¦You could have ŸŽ kissed me ŸŽ like this wasn't ŸŽ gonna last ŸŽ Kept me from sayin' ŸŽ something I'll ŸŽ never take back ŸŽ You could ŸŽ have held me ŸŽ like there ŸŽ was no chance ŸŽ Of me waking up ŸŽ where I am ŸŽ You could have ŸŽ stopped short of ŸŽ every dream ŸŽ I've ever had ŸŽ So help me girl ŸŽ you've gone too far ŸŽ It's way too late ŸŽ to save my heart ŸŽ The way it feels ŸŽ each time we touch ŸŽ I know I've ŸŽ never been so loved ŸŽ And I can't ŸŽ help myself ŸŽ so help me girl ŸŽ You had to be there ŸŽ when that old ŸŽ sun came up ŸŽ Makin' last ŸŽ night feel like ŸŽ a vision of ŸŽ things yet to come ŸŽ You just ŸŽ had to hold me ŸŽ like nobody else ŸŽ Now look what you've ŸŽ gone and done ŸŽ You had to love me ŸŽ till I just ŸŽ can't get enough ŸŽ So help me girl ŸŽ you've gone too far ŸŽ It's way too late to ŸŽ save my heart ŸŽ The way it feels ŸŽ each time we touch ŸŽ I know I've ŸŽ never been so loved ŸŽ And I can't ŸŽ help myself ŸŽ so help me girl ŸŽ you've gone too far ŸŽ It's way too l
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke so help me girl Mã số karaoke SO HELP ME GIRL 5 số Joe Diffie 32481 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat so help me girl
so help me girl karaoke ma so, so help me girl karaoke 5 so, so help me girl ma so karaoke, karaoke ma so so help me girl, ma karaoke so help me girl, ma so bai hat so help me girl, tim ma so karaoke so help me girl, ma so so help me girl, so help me girl karaoke, ma bai hat so help me girl, ma so bai so help me girl, so help me girl ma so, ma bai so help me girl, ma so karaoke 5 so so help me girl, ma so karaoke 5 so bai so help me girl, msbh so help me girl, ma so karaoke bai so help me girl, karaoke 5 so so help me girl