Mã số karaoke SECRET 5 số Madonna 30324

30324

SECRET

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke secret

Things haven't
Nhạc sĩ: Madonna

Lời bài hát SECRET

¦Things haven't ŸŽ been the same ŸŽ Since you came ŸŽ into my life ŸŽ You found a way ŸŽ to touch my soul ŸŽ And I'm never ever ŸŽ ever gonna let it go ŸŽ Happiness lies in ŸŽ your own hand ŸŽ It took me ŸŽ much too long ŸŽ to understand ŸŽ How it could be ŸŽ Until you shared your ŸŽ secret with me ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ Something's comin' ŸŽ over me ŸŽ My baby's got ŸŽ a secret ŸŽ You gave me back ŸŽ the paradise ŸŽ That I thought ŸŽ I lost for good ŸŽ You helped me find ŸŽ the reason why ŸŽ It took me ŸŽ by surprise ŸŽ that you understood ŸŽ You knew all along ŸŽ What I ever ŸŽ wanted to say ŸŽ Until I learned ŸŽ to love myself ŸŽ I was never ever ŸŽ lovin' anybody else ŸŽ Happiness lies in ŸŽ your own hand ŸŽ It took me ŸŽ much too long ŸŽ to understand ŸŽ How it could be ŸŽ Until you shared your ŸŽ secret with me ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ Something's comin' ŸŽ over me ŸŽ My baby's got ŸŽ a secret mmmm ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ Something's comin' ŸŽ over me ŸŽ My baby's got ŸŽ a secret ŸŽ Happiness lies in ŸŽ your own hand ŸŽ It took me ŸŽ much too long ŸŽ to understand ŸŽ How it could be ŸŽ Until you shared your ŸŽ secret with me ŸŽ Mmmm something's ŸŽ coming over mmmm ŸŽ Something's coming ŸŽ over mmmm ŸŽ
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke secret Mã số karaoke SECRET 5 số Madonna 30324 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat secret
secret karaoke ma so, secret karaoke 5 so, secret ma so karaoke, karaoke ma so secret, ma karaoke secret, ma so bai hat secret, tim ma so karaoke secret, ma so secret, secret karaoke, ma bai hat secret, ma so bai secret, secret ma so, ma bai secret, ma so karaoke 5 so secret, ma so karaoke 5 so bai secret, msbh secret, ma so karaoke bai secret, karaoke 5 so secret