Mã số karaoke sấm vang dòng như nguyệt 5 số Chương Đức 53943

53943

sấm vang dòng như nguyệt

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke sam vang dong nhu nguyet

Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ...một lòng son trung dũng...
Nhạc sĩ: Chương Đức

Lời bài hát sấm vang dòng như nguyệt

Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ

Hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ
hư ha hư hư hư ha
hư ha hư hư hư ha
một lòng son trung dũng
Ngô Tuấn hiến thân
giúp vua dựng nước
trọng tài đức kiếm cung
Lý Thái Tông sắc phong
tên Thường Kiệt
đem quân phạt Tống
bình Chiêm Thành
chiến công lừng vang
Đại Việt
sông núi thiêng
Lý Thường Kiệt
ngàn thuở lưu danh
vẫn giấc mơ cuồng điên
quân Tống
tràn lấn biên thùy ta
nối chí bao hùng anh
Lý Thường Kiệt
dùng mưu quyết thắng
thủ tiết sa vòng vây
Châu Khâm buồn
Châu Liêm mộng tan
đắp đất
thắng thành Châu Ung
Thường Kiệt danh lừng
khắp phương Nam
hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ
nuôi thêm bao hờn căm
giặc thù chưa tỉnh
giấc mơ ngoại xâm
quân Tống Chiêm Thành
Chân Lạp chung sức
mưu thôn tín đất Việt
đêm đen
trên dòng Như Nguyệt
quân với dân
một lòng chiến đấu
quân xâm lăng
vỡ tan
xác trôi đầy sông
hờn oán kêu than
đêm thiêng liêng
chợt nghe lời thơ
như tiếng sấm
vang trời cao
non sông Nam
người Nam ngàn sau
sẽ luôn
chiến thắng quân thù
quân xâm lăng sài lang
đừng gieo tóc tang
tàn mộng xâm lấn
qua bao nhiêu tháng năm
sấm thiêng truyền lưu
còn mãi vang vang
một dãy núi sông
tổ tiên bao đời
đổ máu xương
ngàn sau vẻ vang
giống Tiên Long
rạng danh bốn phương
hồn thiêng núi sông
cháu con muôn đời
còn khắc ghi
hùng anh tiếng thơm
mãi luôn lưu truyền
trang sử xanh
Nam quốc sơn hà
Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận
tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ
lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan
thủ bại hư
Hư ha hư hư hư ha
hư ha hư hư hư ha
một lòng son trung dũng
Ngô Tuấn hiến thân
giúp vua dựng nước
trọng tài đức kiếm cung
Lý Thái Tông sắc phong
tên Thường Kiệt
đem quân phạt Tống
bình Chiêm Thành
chiến công lừng vang
Đại Việt
sông núi thiêng
Lý Thường Kiệt
ngàn thuở lưu danh
vẫn giấc mơ cuồng điên
quân Tống
tràn lấn biên thùy ta
nối chí bao hùng anh
Lý Thường Kiệt
dùng mưu quyết thắng
thủ tiết sa vòng vây
Châu Khâm buồn
Châu Liêm mộng tan
đắp đất
thắng thành Châu Ung
Thường Kiệt danh lừng
khắp phương Nam
hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ
nuôi thêm bao hờn căm
giặc thù chưa tỉnh
giấc mơ ngoại xâm
quân Tống Chiêm Thành
Chân Lạp chung sức
mưu thôn tín đất Việt
đêm đen
trên dòng Như Nguyệt
quân với dân
một lòng chiến đấu
quân xâm lăng
vỡ tan
xác trôi đầy sông
hờn oán kêu than
đêm thiêng liêng
chợt nghe lời thơ
như tiếng sấm
vang trời cao
non sông Nam
người Nam ngàn sau
sẽ luôn
chiến thắng quân thù
quân xâm lăng sài lang
đừng gieo tóc tang
tàn mộng xâm lấn
qua bao nhiêu tháng năm
sấm thiêng truyền lưu
còn mãi vang vang
hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ hơ.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke sam vang dong nhu nguyet Mã số karaoke sấm vang dòng như nguyệt 5 số Chương Đức 53943 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat sam vang dong nhu nguyet
sam vang dong nhu nguyet karaoke ma so, sam vang dong nhu nguyet karaoke 5 so, sam vang dong nhu nguyet ma so karaoke, karaoke ma so sam vang dong nhu nguyet, ma karaoke sam vang dong nhu nguyet, ma so bai hat sam vang dong nhu nguyet, tim ma so karaoke sam vang dong nhu nguyet, ma so sam vang dong nhu nguyet, sam vang dong nhu nguyet karaoke, ma bai hat sam vang dong nhu nguyet, ma so bai sam vang dong nhu nguyet, sam vang dong nhu nguyet ma so, ma bai sam vang dong nhu nguyet, ma so karaoke 5 so sam vang dong nhu nguyet, ma so karaoke 5 so bai sam vang dong nhu nguyet, msbh sam vang dong nhu nguyet, ma so karaoke bai sam vang dong nhu nguyet, karaoke 5 so sam vang dong nhu nguyet