Mã số karaoke rồi có lần mưa thay lá me 5 số Đoàn Xuân Mỹ 50733

50733

rồi có lần mưa thay lá me

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke roi co lan mua thay la me

Rồi có lần mưa thay lá me…
Nhạc sĩ: Đoàn Xuân Mỹ

Lời bài hát rồi có lần mưa thay lá me

Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve
Rồi có lần mưa thay lá me
Trong không như thấn tiếng kêu hè
Rồi có lần mưa thay lá me
Phấn di trên bảng hồn xanh rớt
Bao mắt mơ nhìn mơ nhìn nghe nói chi.

Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve
Rồi có lần mưa thay lá me
Cây xanh nghe ướt nước mưa hè.

Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa
Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve.

Rồi có lần mưa thay lá me
Trong không như thấn tiếng kêu hè
Rồi có lần mưa thay lá me
Phấn di trên bảng hồn xanh rớt
Bao mắt mơ nhìn mơ nhìn nghe nói chi.

Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve
Rồi có lần mưa thay lá me
Cây xanh nghe ướt nước mưa hè
Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa.

Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa
Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke roi co lan mua thay la me Mã số karaoke rồi có lần mưa thay lá me 5 số Đoàn Xuân Mỹ 50733 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat roi co lan mua thay la me
roi co lan mua thay la me karaoke ma so, roi co lan mua thay la me karaoke 5 so, roi co lan mua thay la me ma so karaoke, karaoke ma so roi co lan mua thay la me, ma karaoke roi co lan mua thay la me, ma so bai hat roi co lan mua thay la me, tim ma so karaoke roi co lan mua thay la me, ma so roi co lan mua thay la me, roi co lan mua thay la me karaoke, ma bai hat roi co lan mua thay la me, ma so bai roi co lan mua thay la me, roi co lan mua thay la me ma so, ma bai roi co lan mua thay la me, ma so karaoke 5 so roi co lan mua thay la me, ma so karaoke 5 so bai roi co lan mua thay la me, msbh roi co lan mua thay la me, ma so karaoke bai roi co lan mua thay la me, karaoke 5 so roi co lan mua thay la me