Mã số karaoke rồi có lần mưa thay lá 6 số Đoàn Xuân Mỹ 828732

828732 (6 số california)

rồi có lần mưa thay lá

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke roi co lan mua thay la

Rồi có lần mưa thay lá me Hai hàng cây tắt nắng mơ hè Ngọn cây...
Nhạc sĩ: Đoàn Xuân Mỹ

Lời bài hát rồi có lần mưa thay lá

Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve
Rồi có lần mưa thay lá me
Trong không như thấn tiếng kêu hè
Rồi có lần mưa thay lá me
Phấn di trên bảng hồn xanh rớt
Bao mắt mơ nhìn mơ nhìn nghe nói chi.

Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve
Rồi có lần mưa thay lá me
Cây xanh nghe ướt nước mưa hè.

Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa
Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve.

Rồi có lần mưa thay lá me
Trong không như thấn tiếng kêu hè
Rồi có lần mưa thay lá me
Phấn di trên bảng hồn xanh rớt
Bao mắt mơ nhìn mơ nhìn nghe nói chi.

Rồi có lần mưa thay lá me
Hai hàng cây tắt nắng mơ hè
Ngọn cây xanh lá mừng tuổi lớn
Như chút hương về như chút hương về
Hương về cho tiếng ve
Rồi có lần mưa thay lá me
Cây xanh nghe ướt nước mưa hè
Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa.

Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa
Rồi có lần mưa thay lá me
Một hành lang nhỏ như đang khóc
Nghe rớt rơi đều rơi đều chân guốc thưa.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke roi co lan mua thay la Mã số karaoke rồi có lần mưa thay lá 6 số Đoàn Xuân Mỹ 828732 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat roi co lan mua thay la
roi co lan mua thay la karaoke ma so, roi co lan mua thay la karaoke 5 so, roi co lan mua thay la ma so karaoke, karaoke ma so roi co lan mua thay la, ma karaoke roi co lan mua thay la, ma so bai hat roi co lan mua thay la, tim ma so karaoke roi co lan mua thay la, ma so roi co lan mua thay la, roi co lan mua thay la karaoke, ma bai hat roi co lan mua thay la, ma so bai roi co lan mua thay la, roi co lan mua thay la ma so, ma bai roi co lan mua thay la, ma so karaoke 5 so roi co lan mua thay la, ma so karaoke 5 so bai roi co lan mua thay la, msbh roi co lan mua thay la, ma so karaoke bai roi co lan mua thay la, karaoke 5 so roi co lan mua thay la