Mã số karaoke REGRET 5 số New Order 30304

30304

REGRET

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke regret

Maybe I've forgotten
Nhạc sĩ: New Order

Lời bài hát REGRET

¦Maybe I've forgotten ŸŽ The name and the address ŸŽ Of everyone ŸŽ I've ever known ŸŽ There's nothing ŸŽ I regret ŸŽ Save it for ŸŽ another day ŸŽ It's N'cause school ŸŽ has ended kids ŸŽ I'd run away ŸŽ I would like a place ŸŽ I could call my own ŸŽ Have a conversation ŸŽ on the telephone ŸŽ Wake up everyday ŸŽ that would be a start ŸŽ I would not complain ŸŽ 'bout my wounded heart ŸŽ I was upset you see ŸŽ Almost fought the time ŸŽ You used ŸŽ to be a stranger ŸŽ Now you are not ŸŽ I wouldn't even ŸŽ trust you ŸŽ I've not that much ŸŽ to get ŸŽ We're dealing in ŸŽ the limits ŸŽ And we don't know ŸŽ who with ŸŽ You may think that ŸŽ I'm out of hand ŸŽ That I'm naive ŸŽ of understand ŸŽ On this occasion ŸŽ is not true ŸŽ Look at me ŸŽ I'm not you ŸŽ I would like a place ŸŽ I could call my own ŸŽ Have a conversation ŸŽ on the telephone ŸŽ Wake up everyday ŸŽ that would be a start ŸŽ I would not complain ŸŽ 'bout my wounded heart ŸŽ I wasn't sure ŸŽ of things ŸŽ Learning all the time ŸŽ You were a ŸŽ complete stranger ŸŽ Now you are not ŸŽ I would like a place ŸŽ I could call my own ŸŽ Have a conversation ŸŽ on the telephon
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke regret Mã số karaoke REGRET 5 số New Order 30304 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat regret
regret karaoke ma so, regret karaoke 5 so, regret ma so karaoke, karaoke ma so regret, ma karaoke regret, ma so bai hat regret, tim ma so karaoke regret, ma so regret, regret karaoke, ma bai hat regret, ma so bai regret, regret ma so, ma bai regret, ma so karaoke 5 so regret, ma so karaoke 5 so bai regret, msbh regret, ma so karaoke bai regret, karaoke 5 so regret