Mã số karaoke NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ (REMIX) 5 số Vinh Sử 61176

61176

NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ (REMIX)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke nhanh cay trung ca remix

Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a để khi vô trường chia trái...
Nhạc sĩ: Vinh Sử

Lời bài hát NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ (REMIX)

Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a để khi vô trường chia trái cho em hương trái mê ly hai đứa xù xì cô giáo phạt quỳ em lệ hoen mi bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a để chơi chung trò em giả cô dâu nhưng bỗng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu nghe trĩu nặng sầu không gặp cô dâu ôi nhành cây trứng cá a a a tuổi thơ mau quá a a a em đã đi rồi theo dấu chim trời ôi nhành cây trứng cá a a a giờ xơ xác quá a a a nhung nhớ một người ngày tháng khôn nguôi bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a vắng em bây giờ chia trái cho ai mưa vẫn mưa ngâu anh thẩn thơ sầu qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a để khi vô trường chia trái cho em hương trái mê ly hai đứa xù xì cô giáo phạt quỳ em lệ hoen mi bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a để chơi chung trò em giả cô dâu nhưng bỗng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu nghe trĩu nặng sầu không gặp cô dâu ôi nhành cây trứng cá a a a tuổi thơ mau quá a a a em đã đi rồi theo dấu chim trời ôi nhành cây trứng cá a a a giờ xơ xác quá a a a nhung nhớ một người ngày tháng khôn nguôi bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá a a a a vắng em bây giờ chia trái cho ai mưa vẫn mưa ngâu anh thẩn thơ sầu qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu mưa vẫn mưa ngâu anh thẩn thơ sầu qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu

Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke nhanh cay trung ca remix Mã số karaoke NHÀNH CÂY TRỨNG CÁ (REMIX) 5 số Vinh Sử 61176 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat nhanh cay trung ca remix
nhanh cay trung ca remix karaoke ma so, nhanh cay trung ca remix karaoke 5 so, nhanh cay trung ca remix ma so karaoke, karaoke ma so nhanh cay trung ca remix, ma karaoke nhanh cay trung ca remix, ma so bai hat nhanh cay trung ca remix, tim ma so karaoke nhanh cay trung ca remix, ma so nhanh cay trung ca remix, nhanh cay trung ca remix karaoke, ma bai hat nhanh cay trung ca remix, ma so bai nhanh cay trung ca remix, nhanh cay trung ca remix ma so, ma bai nhanh cay trung ca remix, ma so karaoke 5 so nhanh cay trung ca remix, ma so karaoke 5 so bai nhanh cay trung ca remix, msbh nhanh cay trung ca remix, ma so karaoke bai nhanh cay trung ca remix, karaoke 5 so nhanh cay trung ca remix