Mã số karaoke người đi đâu 5 số Dân ca quan họ Bắc Ninh 54304

54304

người đi đâu

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke nguoi di dau

Người ơ ơ đi đâu ấy mấy người ơ ơ đi đâu ơ ơ...

Lời bài hát người đi đâu

Người ơ ơ đi đâu
ấy mấy người ơ ơ đi đâu
ơ ơ là đâu i i
bỏ vắng ơ ơ tình tang
luống ơ tính ơ
lính tính tang
cái lang tang tinh ơ là
nói có a đèn mờ ờ là
ấy đèn ấy đèn là mờ
rằng thì có
ới à ai khêu
ấy đèn ấy đèn là mờ
rằng thì có
ơi a em khêu
cầu ơ ơ thì tre
ấy mấy cầu ơ ơ thì tre
ơ ơ là tre i i
em khen ai khéo bắc
ơ ơ tình tang
luống ơ tính ơ
lính tính tang
cái tang tang tình ơ là
nói có a
gập ghềnh ơ là
ấy gập
ấy gập là ghềnh
rằng thì có ơi à ai đi
ấy gập
ấy gập là ghềnh
rằng thì có ơi a em đi

Người ơ ơ đi đâu
ấy mấy người ơ ơ đi đâu
ơ ơ là đâu i i
bỏ vắng ơ ơ tình tang
luống ơ tính ơ
lính tính tang
cái lang tang tinh ơ là
nói có a đèn mờ ờ là
ấy đèn ấy đèn là mờ
rằng thì có
ới à ai khêu
ấy đèn ấy đèn là mờ
rằng thì có
ơi a em khêu
cầu ơ ơ thì tre
ấy mấy cầu ơ ơ thì tre
ơ ơ là tre i i
em khen ai khéo bắc
ơ ơ tình tang
luống ơ tính ơ
lính tính tang
cái tang tang tình ơ là
nói có a
gập ghềnh ơ là
ấy gập
ấy gập là ghềnh
rằng thì có ơi à ai đi
ấy gập
ấy gập là ghềnh
rằng thì có ơi a em đi.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke nguoi di dau Mã số karaoke người đi đâu 5 số Dân ca quan họ Bắc Ninh 54304 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat nguoi di dau
nguoi di dau karaoke ma so, nguoi di dau karaoke 5 so, nguoi di dau ma so karaoke, karaoke ma so nguoi di dau, ma karaoke nguoi di dau, ma so bai hat nguoi di dau, tim ma so karaoke nguoi di dau, ma so nguoi di dau, nguoi di dau karaoke, ma bai hat nguoi di dau, ma so bai nguoi di dau, nguoi di dau ma so, ma bai nguoi di dau, ma so karaoke 5 so nguoi di dau, ma so karaoke 5 so bai nguoi di dau, msbh nguoi di dau, ma so karaoke bai nguoi di dau, karaoke 5 so nguoi di dau