Mã số karaoke ngựa ô lang thang 5 số Nguyễn Ngọc Thạch 55888

55888

ngựa ô lang thang

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ngua o lang thang

Ô ô ô ô ô ô ngựa ô…Ngựa ô ô, ngựa ô ô, lóc ca lóc cóc con ngựa ô…

Lời bài hát ngựa ô lang thang

Ô ô ô ô ô ô ngựa ô
ô ô ô ô ô ô ngựa ô ô
Lóc ca lóc cóc
lóc cóc lóc ca
lóc ca lóc cóc
lóc ca lóc cóc lóc ca
Ngựa ô ô
ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ô ngựa ô
ngựa ô
khớp bạc bông vàng
ai đem câu hát
mơ màng vu quy
ngựa ô
chưa thắng yên vàng
chưa tra khớp bạc
cho nàng về dinh
ngựa anh
mắt lệ hai hàng
ai đem con sáo
bên đàng sang sông
ngựa anh
rơi mất kiệu vàng
xe hoa ai đã
rộn ràng nhà em
ô ngựa ô
hỡi người
em gái quê tôi
sao chê bờ đất
gập ghềnh khó đi
ơi người
sao nỡ mau quên
quên cây cầu nhỏ
chiều nào bước sang
chiều nay
lóc cóc ngựa về
bên lề anh đứng
nhìn nàng xốn xang
xe hoa
ai bước sang ngang
ngựa ô lóc cóc
ngậm ngùi lang thang
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô
ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
Lóc ca lóc cóc lóc ca
ngựa ô ngựa ô hí
lóc ca lóc cóc lóc ca
ngựa ô ngựa ô phi
lóc ca lóc cóc lóc ca
ngựa ô ngựa ô hí
lóc ca lóc cóc lóc ca
ngựa ô ngựa ô phi
Ô ô ô ô ô ô ngựa ô
ô ô ô ô ô ô ngựa ô ô
Lóc ca lóc cóc
lóc cóc lóc ca
lóc ca lóc cóc
lóc ca lóc cóc lóc ca
Ngựa ô ô
ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ô ngựa ô
Ngựa ô
khớp bạc bông vàng
ai đem câu hát
mơ màng vu quy
ngựa ô
chưa thắng yên vàng
chưa tra khớp bạc
cho nàng về dinh
ngựa anh
mắt lệ hai hàng
ai đem con sáo
bên đàng sang sông
ngựa anh
rơi mất kiệu vàng
xe hoa ai đã
rộn ràng nhà em
ô ngựa ô
hỡi người
em gái quê tôi
sao chê bờ đất
gập ghềnh khó đi
ơi người
sao nỡ mau quên
quên cây cầu nhỏ
chiều nào bước sang
chiều nay
lóc cóc ngựa về
bên lề anh đứng
nhìn nàng xốn xang
xe hoa
ai bước sang ngang
ngựa ô lóc cóc
ngậm ngùi lang thang
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô
ngựa ô ô
ngựa ô ô
lóc ca lóc cóc
con ngựa ô.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ngua o lang thang Mã số karaoke ngựa ô lang thang 5 số Nguyễn Ngọc Thạch 55888 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ngua o lang thang
ngua o lang thang karaoke ma so, ngua o lang thang karaoke 5 so, ngua o lang thang ma so karaoke, karaoke ma so ngua o lang thang, ma karaoke ngua o lang thang, ma so bai hat ngua o lang thang, tim ma so karaoke ngua o lang thang, ma so ngua o lang thang, ngua o lang thang karaoke, ma bai hat ngua o lang thang, ma so bai ngua o lang thang, ngua o lang thang ma so, ma bai ngua o lang thang, ma so karaoke 5 so ngua o lang thang, ma so karaoke 5 so bai ngua o lang thang, msbh ngua o lang thang, ma so karaoke bai ngua o lang thang, karaoke 5 so ngua o lang thang