Mã số karaoke ngày xuất gia 5 số Uy Thi Ca   61937

61937

ngày xuất gia

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ngay xuat gia

Hôm nay ngày xuất gia đầu Phật con xin dâng lễ lạy thầy con khắc...
Nhạc sĩ: Uy Thi Ca  

Lời bài hát ngày xuất gia

Hôm nay
ngày xuất gia đầu Phật
con xin dâng lễ
lạy thầy con
khắc ghi
ơn trí huệ bao la
soi sáng con
tâm giác ngộ tiến xa
hôm nay
ngày xuất gia đầu Phật
y trang già lam
trọn đời con
nhất tâm
theo bước ngài Như Lai
tiến tu
trong ánh đạo thắm tươi
cầu xin chư tăng
gia ơn chứng minh
đời con hôm nay
trang nghiêm dáng hình
lặng nghe chuông vang
cho con hướng đi
dứt sân si
đời con
ngát hương từ bi
dù cho bao nhiêu
gian nan khó khăn
niềm tin trong con
luôn soi sáng đời
từ nay theo gương
chư tăng tu hành
phút thiêng liêng
cầu Phật
chứng cho lòng con

Hôm nay
ngày xuất gia đầu Phật
con xin dâng lễ
lạy thầy con
khắc ghi
ơn trí huệ bao la
soi sáng con
tâm giác ngộ tiến xa
hôm nay
ngày xuất gia đầu Phật
y trang già lam
trọn đời con
nhất tâm
theo bước ngài Như Lai
tiến tu
trong ánh đạo thắm tươi
cầu xin chư tăng
gia ơn chứng minh
đời con hôm nay
trang nghiêm dáng hình
lặng nghe chuông vang
cho con hướng đi
dứt sân si đời con
ngát hương từ bi
dù cho bao nhiêu
gian nan khó khăn
niềm tin trong con
luôn soi sáng đời
từ nay theo gương
chư tăng tu hành
phút thiêng liêng
cầu Phật
chứng cho lòng con
phút thiêng liêng
cầu Phật
chứng cho lòng con

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ngay xuat gia Mã số karaoke ngày xuất gia 5 số Uy Thi Ca   61937 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ngay xuat gia
ngay xuat gia karaoke ma so, ngay xuat gia karaoke 5 so, ngay xuat gia ma so karaoke, karaoke ma so ngay xuat gia, ma karaoke ngay xuat gia, ma so bai hat ngay xuat gia, tim ma so karaoke ngay xuat gia, ma so ngay xuat gia, ngay xuat gia karaoke, ma bai hat ngay xuat gia, ma so bai ngay xuat gia, ngay xuat gia ma so, ma bai ngay xuat gia, ma so karaoke 5 so ngay xuat gia, ma so karaoke 5 so bai ngay xuat gia, msbh ngay xuat gia, ma so karaoke bai ngay xuat gia, karaoke 5 so ngay xuat gia