Mã số karaoke mộng du (người lang thang) 5 số Lê Cát Trọng Lý   61925

61925

mộng du (người lang thang)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke mong du nguoi lang thang

Người nằm mơ bước đi lang thang mộng du không biết đường quay về người...

Lời bài hát mộng du (người lang thang)

Người nằm mơ
bước đi lang thang
mộng du
không biết đường
quay về
người không mơ
cũng đi lang thang
nghìn phương
đi tìm đường
quay về
lời cha cất lên
theo ngọn gió
nhớ em nghìn năm
là em hay
lời ca
hát lên tình ấy
nhớ em nhìn anh
là em tin

Người nằm mơ
bước đi lang thang
mộng du
không biết đường
quay về
người không mơ
cũng đi lang thang
nghìn phương
đi tìm đường
quay về
lời cha cất lên
theo ngọn gió
nhớ em nghìn năm
là em hay
lời ca
hát lên nghìn năm
nhớ em thì ta
là em mi
người nằm mơ
bước đi lang thang
mộng du
không biết đường
quay về
người không mơ
cũng đi lang thang
nghìn phương
đi tìm đường
quay về
người nằm mơ
bước đi lang thang
mộng du
không biết đường
quay về
người không mơ
cũng đi lang thang
nghìn phương
đi tìm đường
quay về

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke mong du nguoi lang thang Mã số karaoke mộng du (người lang thang) 5 số Lê Cát Trọng Lý   61925 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat mong du nguoi lang thang
mong du nguoi lang thang karaoke ma so, mong du nguoi lang thang karaoke 5 so, mong du nguoi lang thang ma so karaoke, karaoke ma so mong du nguoi lang thang, ma karaoke mong du nguoi lang thang, ma so bai hat mong du nguoi lang thang, tim ma so karaoke mong du nguoi lang thang, ma so mong du nguoi lang thang, mong du nguoi lang thang karaoke, ma bai hat mong du nguoi lang thang, ma so bai mong du nguoi lang thang, mong du nguoi lang thang ma so, ma bai mong du nguoi lang thang, ma so karaoke 5 so mong du nguoi lang thang, ma so karaoke 5 so bai mong du nguoi lang thang, msbh mong du nguoi lang thang, ma so karaoke bai mong du nguoi lang thang, karaoke 5 so mong du nguoi lang thang