Mã số karaoke mary-s little boy child 6 số Nhạc Ngoại: Boney'm 829242

829242 (6 số california)

mary-s little boy child

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke mary s little boy child

Một ngày mùa đông Thiên Chúa ra đời xuống thế gian cứu cho con...

Lời bài hát mary-s little boy child

Một ngày mùa đông Thiên Chúa ra đời
Xuống thế gian cứu cho con người
Ngày Chúa sinh ra rất tuyệt vời
Cho đời tươi đẹp ước mơ trong hang đá
Có một hài nhi đến nơi dương thế
Đêm đông khi Ngài giáng sinh
Giữa nơi hang lừa nhân loại
Vui mừng xiết bao ngày Chúa sinh ra
Rất tuyệt vời cho đời tươi đẹp ước mơ.

Một ngày mùa đông Thiên Chúa ra đời
Xuống thế gian cứu cho con người
Ngày Chúa sinh ra rất tuyệt vời
Cho đời tươi đẹp ước mơ trong hang đá
Có một hài nhi đến nơi dương thế
Đêm đông khi Ngài giáng sinh
Giữa nơi hang lừa nhân loại vui mừng xiết bao.

Ngày Chúa sinh ra rất tuyệt vời
Cho đời tươi đẹp ước mơ
Chào mừng hài nhi đang đến cho dương trần
Một mùa đông rộn ràng từ muôn nơi
Há ha ha hà hà
Chào mừng hài nhi đang đến cho dương trần
Một mùa đông rộn ràng từ muôn nơi.

Một ngày mùa đông Thiên Chúa ra đời
Xuống thế gian cứu cho con người
Ngày Chúa sinh ra rất tuyệt vời
Cho đời tươi đẹp ước mơ trong hang đá
Có một hài nhi đến nơi dương thế
Đêm đông khi Ngài giáng sinh
Giữa nơi hang lừa nhân loại vui mừng xiết bao.

Ngày Chúa sinh ra rất tuyệt vời
Cho đời tươi đẹp ước mơ.
Ngày Chúa sinh ra rất tuyệt vời
Cho đời tươi đẹp ước mơ.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke mary s little boy child Mã số karaoke mary-s little boy child 6 số Nhạc Ngoại: Boney'm 829242 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat mary s little boy child
mary s little boy child karaoke ma so, mary s little boy child karaoke 5 so, mary s little boy child ma so karaoke, karaoke ma so mary s little boy child, ma karaoke mary s little boy child, ma so bai hat mary s little boy child, tim ma so karaoke mary s little boy child, ma so mary s little boy child, mary s little boy child karaoke, ma bai hat mary s little boy child, ma so bai mary s little boy child, mary s little boy child ma so, ma bai mary s little boy child, ma so karaoke 5 so mary s little boy child, ma so karaoke 5 so bai mary s little boy child, msbh mary s little boy child, ma so karaoke bai mary s little boy child, karaoke 5 so mary s little boy child