Mã số karaoke lý ngựa ô 2 5 số Hát Bội 50648

50648

lý ngựa ô 2

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ly ngua o 2

Í ngựa ô í ngựa ô ô, yên thắng tà là…
Nhạc sĩ: Hát Bội

Lời bài hát lý ngựa ô 2

Í ngựa ô í ngựa ô ô
yên thắng tà là
thắng ở kim y vàng
ớ tình tình
chúng bạn
chung tình ơi
tà tà yên yên tra
tà tà yên yên tra
yên tra
cái khớp bạc
bộ lục lạc đồng đen
cái nón búp sen
bộ dây cương
nhuộm thắm
một bộ yếm trắng
một bộ yếm đen
tình tang
non tang ca
rít tích tang non
tích tình tà
là thiếp đưa chàng
ố tình tính
thiếp đưa chàng
hồi hương a
thiếp đưa chàng
ớ hương hồi hương.

Í ngựa ô í ngựa ô ô
yên thắng tà là
thắng ở kim y vàng
ớ tình tình
chúng bạn
chung tình ơi
tà tà yên yên tra
tà tà yên yên tra
yên tra
cái khớp bạc
bộ lục lạc đồng đen
cái nón búp sen
bộ dây cương
nhuộm thắm
một bộ yếm trắng
một bộ yếm đen
tình tang
non tang ca
rít tích tang non
tích tình tà
là thiếp đưa chàng
ố tình tính
thiếp đưa chàng
hồi hương a
thiếp đưa chàng
ớ hương hồi hương.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ly ngua o 2 Mã số karaoke lý ngựa ô 2 5 số Hát Bội 50648 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ly ngua o 2
ly ngua o 2 karaoke ma so, ly ngua o 2 karaoke 5 so, ly ngua o 2 ma so karaoke, karaoke ma so ly ngua o 2, ma karaoke ly ngua o 2, ma so bai hat ly ngua o 2, tim ma so karaoke ly ngua o 2, ma so ly ngua o 2, ly ngua o 2 karaoke, ma bai hat ly ngua o 2, ma so bai ly ngua o 2, ly ngua o 2 ma so, ma bai ly ngua o 2, ma so karaoke 5 so ly ngua o 2, ma so karaoke 5 so bai ly ngua o 2, msbh ly ngua o 2, ma so karaoke bai ly ngua o 2, karaoke 5 so ly ngua o 2