Mã số karaoke lý năm canh 5 số Dân ca Nam Trung bộ 53762

53762

lý năm canh

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ly nam canh

Canh một thơ thẩn í ra vào ra, chờ trăng ôi tình mà trăng xế…

Lời bài hát lý năm canh

Canh một
thơ thẩn í ra vào ra
chờ trăng ôi tình
mà trăng xế a í a
chờ hoa hoa
bông hoa tàn
tà là
trống canh hai
thắp ngọn
í loan đèn loan
chờ người ôi tình
người quân tử a í a
thở than than
đôi ba lời
tà là trống canh ba
đang nói cười đang cười
còn hai ôi tình
mà canh nữa a í a
mỗi người người
là mỗi nơi
tà là trống canh tư
thề nguyện khứ ừ lai
ôi tình ôi tình
là minh bạch a í a
chẳng ai í ai thấu cùng
tà là trống canh năm
cờ phất
là trống rung

Chờ trăng ôi tình
mà trăng xế a í a
chờ hoa hoa
bông hoa tàn
tà là
trống canh hai
thắp ngọn
í loan đèn loan
chờ người ôi tình
người quân tử a í a
thở than than
đôi ba lời
tà là trống canh ba
đang nói cười đang cười
còn hai ôi tình
mà canh nữa a í a
mỗi người người
là mỗi nơi
tà là trống canh tư
thề nguyện khứ ừ lai
ôi tình ôi tình
là minh bạch a í a
chẳng ai í ai thấu cùng
tà là trống canh năm
cờ phất
là trống rung.

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ly nam canh Mã số karaoke lý năm canh 5 số Dân ca Nam Trung bộ 53762 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ly nam canh
ly nam canh karaoke ma so, ly nam canh karaoke 5 so, ly nam canh ma so karaoke, karaoke ma so ly nam canh, ma karaoke ly nam canh, ma so bai hat ly nam canh, tim ma so karaoke ly nam canh, ma so ly nam canh, ly nam canh karaoke, ma bai hat ly nam canh, ma so bai ly nam canh, ly nam canh ma so, ma bai ly nam canh, ma so karaoke 5 so ly nam canh, ma so karaoke 5 so bai ly nam canh, msbh ly nam canh, ma so karaoke bai ly nam canh, karaoke 5 so ly nam canh