Mã số karaoke lý cây bông karaoke 5 số Dân ca Nam Bộ 50627

50627

lý cây bông

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ly cay bong

Bông xanh bông trắng…
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ

Lời bài hát lý cây bông

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu

Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ly cay bong Mã số karaoke lý cây bông karaoke 5 số Dân ca Nam Bộ 50627 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ly cay bong