Mã số karaoke LOVE ZONE 5 số 30766

30766

LOVE ZONE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke love zone

Mm, mm, yeah.
Nhạc sĩ:

Lời bài hát LOVE ZONE

Mm, mm, yeah. ŸŽ Woh, ŸŽ na na na, yeah. ŸŽ Your love, ŸŽ that I want you? ŸŽ made the difference ŸŽ in my arms. ŸŽ Never be a stranger. ŸŽ have to worry. ŸŽ Love, ŸŽ in your charms. ŸŽ you don't have ŸŽ kiss you all over, ŸŽ Together we can ŸŽ through your hair. ŸŽ in the love zone. ŸŽ where love is. ŸŽ Love zone. ŸŽ and day-ay. ŸŽ love zone, ŸŽ you don't have ŸŽ Love zone. ŸŽ Together we can ŸŽ be alone. ŸŽ in the love zone, mm. ŸŽ Oh, na na na ŸŽ on my shoulder, ŸŽ Don't you believe ŸŽ the stars in the night. ŸŽ I need you here ŸŽ feel you beside me, ŸŽ Oh no, you won't ŸŽ you tight. ŸŽ I'll spend each day ŸŽ I want to give you ŸŽ Ah, ah, I want to ŸŽ letting you know ŸŽ running my hands ŸŽ I, I want to ŸŽ Oh, I know a place ŸŽ to keep you warm night ŸŽ I'll keep you warm night ŸŽ In the love zone ŸŽ In the love zone ŸŽ to be alone. ŸŽ to be alone. ŸŽ live and learn ŸŽ live and learn ŸŽ Oh baby, don't you know ŸŽ Come rest your head ŸŽ to be good for you. ŸŽ and we'll count ŸŽ a guarantee, ŸŽ I want to ŸŽ You'll never be ŸŽ woh, just holding ŸŽ out there on your own. ŸŽ Woh, woh, woh, ŸŽ come with me, baby, ŸŽ a little tenderness ŸŽ Woh, woh, woh, woh. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that you're loved. ŸŽ that N
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke love zone Mã số karaoke LOVE ZONE 5 số 30766 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat love zone
love zone karaoke ma so, love zone karaoke 5 so, love zone ma so karaoke, karaoke ma so love zone, ma karaoke love zone, ma so bai hat love zone, tim ma so karaoke love zone, ma so love zone, love zone karaoke, ma bai hat love zone, ma so bai love zone, love zone ma so, ma bai love zone, ma so karaoke 5 so love zone, ma so karaoke 5 so bai love zone, msbh love zone, ma so karaoke bai love zone, karaoke 5 so love zone