Mã số karaoke lỡ cung đàn 5 số Hoàng Giác 50766

50766

lỡ cung đàn

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke lo cung dan

Tha thiết gửi mấy cung đàn...
Nhạc sĩ: Hoàng Giác

Lời bài hát lỡ cung đàn

Tha thiết gửi
mấy cung đàn
nửa chừng xuân
cung đàn lỡ
ai nhắn người
nơi xa ngàn
tơ vương
nghìn năm nát tan
nơi ấy
giờ đây âm thầm
chiều chiều mơ
nơi đầm ấm
vương khói
trầm luân cay nồng
xe tơ tằm
cho nát lòng
tìm đâu đây
bóng thân mến
vượt bao mưa gió
về bến
đò ngang
chung chuyến
rung mấy đường tơ
hòa khúc đàn xưa
thời gian quên
đếm ngày tháng
thuyền tình quên
khách đò ngang
ngẩn ngơ trên bến
đâu những đường tơ
cùng khúc
đàn xưa
đôi mắt
vời trông hoen mờ
nửa chừng xuân
cung đàn lỡ
có những người đi
không về
xa xôi rồi
quên ước thề.

Tha thiết gửi
mấy cung đàn
nửa chừng xuân
cung đàn lỡ
ai nhắn người
nơi xa ngàn
tơ vương
nghìn năm nát tan
nơi ấy
giờ đây âm thầm
chiều chiều mơ
nơi đầm ấm
vương khói
trầm luân cay nồng
xe tơ tằm
cho nát lòng
tìm đâu đây
bóng thân mến
vượt bao mưa gió
về bến
đò ngang
chung chuyến
rung mấy đường tơ
hòa khúc đàn xưa
thời gian quên
đếm ngày tháng
thuyền tình quên
khách đò ngang
ngẩn ngơ trên bến
đâu những đường tơ
cùng khúc
đàn xưa
đôi mắt
vời trông hoen mờ
nửa chừng xuân
cung đàn lỡ
có những người đi
không về
xa xôi rồi
quên ước thề
có những người đi
không về
xa xôi rồi
quên ước thề
có những người đi
không về
xa xôi rồi
quên ước thề.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke lo cung dan Mã số karaoke lỡ cung đàn 5 số Hoàng Giác 50766 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat lo cung dan
lo cung dan karaoke ma so, lo cung dan karaoke 5 so, lo cung dan ma so karaoke, karaoke ma so lo cung dan, ma karaoke lo cung dan, ma so bai hat lo cung dan, tim ma so karaoke lo cung dan, ma so lo cung dan, lo cung dan karaoke, ma bai hat lo cung dan, ma so bai lo cung dan, lo cung dan ma so, ma bai lo cung dan, ma so karaoke 5 so lo cung dan, ma so karaoke 5 so bai lo cung dan, msbh lo cung dan, ma so karaoke bai lo cung dan, karaoke 5 so lo cung dan