Mã số karaoke kính lạy bồ tát quảng đức 5 số Chúc Linh   61905

61905

kính lạy bồ tát quảng đức

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke kinh lay bo tat quang duc

Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật kính lạy thầy...
Nhạc sĩ: Chúc Linh  

Lời bài hát kính lạy bồ tát quảng đức

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
kính lạy thầy
hôm nay
chúng con về đây
dưới mái chùa
Già Lam
lòng yên vui
chúng con chắp tay
tâm nguyện
sống lục hòa
kết lên đài sen
kính lạy thầy
dù phong ba bão tố
dù vô minh che lấp
chúng con vẫn một lòng
chúng con vẫn bền lòng
chúng con
vẫn nguyện lòng
vẫn nguyện lòng
giữ trọn màu lam
kính lạy thầy
hôm nay
chúng con về đây
nghe chuông chùa
vọng ngân
cùng bên nhau
nhất tâm
cúi xin chư Phật
nương thuyền từ
bến mê vượt qua
kính lạy thầy
dù nguy nan oan khiên
dù thân tâm đau xót
chúng con vẫn một lòng
chúng con vẫn bền lòng
chúng con
vẫn nguyện lòng
vẫn nguyện lòng
giữ trọn niềm tin
ôi uy linh
trái tim Bồ Tát
lửa kim cang
sáng chói từ bi
ôi thiêng liêng
hóa thân bất diệt
vì chúng sanh
phát nguyện độ đời
từ thân tỏa chiếu
sắc hoàng kim
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
kính lạy thầy
hôm nay
chúng con về đây
nghe chuông chùa
vọng ngân
cùng bên nhau
nhất tâm
cúi xin chư Phật
nương thuyền từ
bến mê vượt qua
kính lạy thầy
dù nguy nan oan khiên
dù thân tâm đau xót
chúng con vẫn một lòng
chúng con vẫn bền lòng
chúng con
vẫn nguyện lòng
vẫn nguyện lòng
giữ trọn niềm tin
ôi uy linh
trái tim Bồ Tát
lửa kim cang
sáng chói từ bi
ôi thiêng liêng
hóa thân bất diệt
vì chúng sanh
phát nguyện độ đời
từ thân tỏa chiếu
sắc hoàng kim
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
thầy sáng soi mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
thầy sáng soi
mê lầm
thầy dìu dắt
đưa mọi người
đến với đạo vàng
giác ngộ chân tâm
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke kinh lay bo tat quang duc Mã số karaoke kính lạy bồ tát quảng đức 5 số Chúc Linh   61905 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat kinh lay bo tat quang duc
kinh lay bo tat quang duc karaoke ma so, kinh lay bo tat quang duc karaoke 5 so, kinh lay bo tat quang duc ma so karaoke, karaoke ma so kinh lay bo tat quang duc, ma karaoke kinh lay bo tat quang duc, ma so bai hat kinh lay bo tat quang duc, tim ma so karaoke kinh lay bo tat quang duc, ma so kinh lay bo tat quang duc, kinh lay bo tat quang duc karaoke, ma bai hat kinh lay bo tat quang duc, ma so bai kinh lay bo tat quang duc, kinh lay bo tat quang duc ma so, ma bai kinh lay bo tat quang duc, ma so karaoke 5 so kinh lay bo tat quang duc, ma so karaoke 5 so bai kinh lay bo tat quang duc, msbh kinh lay bo tat quang duc, ma so karaoke bai kinh lay bo tat quang duc, karaoke 5 so kinh lay bo tat quang duc