Mã số karaoke JUMP 5 số Van Halen 30206

30206

JUMP

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke jump

I GET UP
Nhạc sĩ: Van Halen

Lời bài hát JUMP

¦I get up ŸŽ and nothin' ŸŽ gets me down ŸŽ you've got it tough ŸŽ I've seen the ŸŽ toughest around ŸŽ and I know ŸŽ baby just ŸŽ how you feel, ŸŽ you've got to roll ŸŽ with the punches ŸŽ and get of ŸŽ what's real ŸŽ oh can't you see me ŸŽ standing here ŸŽ I've got my ŸŽ back against ŸŽ the record machine, ŸŽ I ain't the worst ŸŽ that you've seen ŸŽ oh can't you see ŸŽ what I mean ŸŽ might as well jump ŸŽ might as well jump ŸŽ go ahead and jump ŸŽ go ahead and jump ŸŽ hello are you ŸŽ who said that ŸŽ baby just how ŸŽ you've been ŸŽ you say you ŸŽ don't know ŸŽ you won't know ŸŽ until you begin ŸŽ so can't you see ŸŽ me standing here ŸŽ I've got my back ŸŽ against the ŸŽ record machine ŸŽ I ain't the worst ŸŽ that you've seen ŸŽ oh can't you see ŸŽ what I mean ŸŽ ah might as ŸŽ well jump ŸŽ go ahead and jump ŸŽ might as w
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke jump Mã số karaoke JUMP 5 số Van Halen 30206 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat jump
jump karaoke ma so, jump karaoke 5 so, jump ma so karaoke, karaoke ma so jump, ma karaoke jump, ma so bai hat jump, tim ma so karaoke jump, ma so jump, jump karaoke, ma bai hat jump, ma so bai jump, jump ma so, ma bai jump, ma so karaoke 5 so jump, ma so karaoke 5 so bai jump, msbh jump, ma so karaoke bai jump, karaoke 5 so jump