Mã số karaoke JET 5 số Paul McCartney 30202

30202

JET

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke jet

Jet Jet Jet
Nhạc sĩ: Paul McCartney

Lời bài hát JET

¦Jet Jet Jet ŸŽ I can almost remember ŸŽ their funny faces ŸŽ That time you told'em ŸŽ that you were going ŸŽ to be marrying soon ŸŽ And Jet ŸŽ I thought the ŸŽ only lonely ŸŽ place was on the moon ŸŽ Jet, Oo ŸŽ Jet, Oo ŸŽ Jet, was your father as ŸŽ bold as a sergeant major ŸŽ Well how come ŸŽ he told you ŸŽ that you were hardly ŸŽ old enough yet ŸŽ And Jet ŸŽ I thought the major was ŸŽ a lady suffragette ŸŽ Jet Oh ŸŽ Jet Oo ŸŽ Ah mater, want Jet ŸŽ to always love me ŸŽ Ah mater, want Jet ŸŽ to always love me ŸŽ Ah mater ŸŽ much later ŸŽ And Jet ŸŽ I thought the major was ŸŽ a lady suffragette ŸŽ Jet Oh ŸŽ Jet Oo ŸŽ Jet With the ŸŽ wind in your ŸŽ hair of a thousand laces ŸŽ Climb on the back of and ŸŽ we'll go for a ride ŸŽ in the sky ŸŽ And Jet ŸŽ I thought the major was ŸŽ a lady suffragette ŸŽ Jet Oh ŸŽ Jet Oo ŸŽ Ah mater, want Jet ŸŽ to always love me ŸŽ Ah mater, want Jet ŸŽ to always love me ŸŽ Ah mater ŸŽ much later ŸŽ Jet With the ŸŽ wind in your ŸŽ hair of a thousand laces ŸŽ Climb on the back of and ŸŽ we'll go for a ride
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke jet Mã số karaoke JET 5 số Paul McCartney 30202 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat jet
jet karaoke ma so, jet karaoke 5 so, jet ma so karaoke, karaoke ma so jet, ma karaoke jet, ma so bai hat jet, tim ma so karaoke jet, ma so jet, jet karaoke, ma bai hat jet, ma so bai jet, jet ma so, ma bai jet, ma so karaoke 5 so jet, ma so karaoke 5 so bai jet, msbh jet, ma so karaoke bai jet, karaoke 5 so jet