Mã số karaoke I'LL REMEMBER 5 số Madonna 31462

31462

I'LL REMEMBER

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke i ll remember

Say goodbye
Nhạc sĩ: Madonna

Lời bài hát I'LL REMEMBER

Say goodbye ŸŽ to not knowing when ŸŽ The truth in my ŸŽ whole life began ŸŽ Say goodbye ŸŽ to not knowing ŸŽ how to cry ŸŽ You taught me that ŸŽ And I'll remember ŸŽ the strength ŸŽ that you gave me ŸŽ Now that I'm standing ŸŽ on my own ŸŽ I'll remember ŸŽ the way that you save me ŸŽ I'll remember ŸŽ Inside I was a child ŸŽ That could not mend ŸŽ a broken wing ŸŽ Outside ŸŽ I looked for a way ŸŽ To teach ŸŽ my heart to sing ŸŽ And I'll remember ŸŽ the love that ŸŽ you gave me ŸŽ Now that I'm standing ŸŽ on my own ŸŽ I'll remember ŸŽ the way that ŸŽ you changed me ŸŽ I'll remember ŸŽ I learned to let go ŸŽ of the illusion ŸŽ that we can possess ŸŽ I learned to let go ŸŽ I travel in stillness ŸŽ And I'll remember ŸŽ happiness ŸŽ I'll remember ŸŽ And I'll remember ŸŽ the love that ŸŽ you gave me
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke i ll remember Mã số karaoke I'LL REMEMBER 5 số Madonna 31462 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat i ll remember
i ll remember karaoke ma so, i ll remember karaoke 5 so, i ll remember ma so karaoke, karaoke ma so i ll remember, ma karaoke i ll remember, ma so bai hat i ll remember, tim ma so karaoke i ll remember, ma so i ll remember, i ll remember karaoke, ma bai hat i ll remember, ma so bai i ll remember, i ll remember ma so, ma bai i ll remember, ma so karaoke 5 so i ll remember, ma so karaoke 5 so bai i ll remember, msbh i ll remember, ma so karaoke bai i ll remember, karaoke 5 so i ll remember