Mã số karaoke IF YOU LOVE ME 6 số Khác 714740

714740 (6 số california)

IF YOU LOVE ME

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke if you love me

If the sun should tumble from the sky If the sea should suddenly run dry ...
Nhạc sĩ: Khác

Lời bài hát IF YOU LOVE ME

If the sun should tumble from the sky if the sea should suddenly run dry
If you love me really love me
Let it happen
I won't care
If it seems that everything is lost
I will smile and never count the dry
If you love me really love me
Let it happen darling
I won't care
Shall I catch a shooting star
Shall I bring It where you are
If you want me to
I will
You can set me any task
I'll do anything you ask
If you'll only love me still
When at last our life on the earth is through
I will share eternity with dry
If you love me really love me
Let It happen
I won't care
If you love me really love me
Let it happen darling
I won't care
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke if you love me Mã số karaoke IF YOU LOVE ME 6 số Khác 714740 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat if you love me
if you love me karaoke ma so, if you love me karaoke 5 so, if you love me ma so karaoke, karaoke ma so if you love me, ma karaoke if you love me, ma so bai hat if you love me, tim ma so karaoke if you love me, ma so if you love me, if you love me karaoke, ma bai hat if you love me, ma so bai if you love me, if you love me ma so, ma bai if you love me, ma so karaoke 5 so if you love me, ma so karaoke 5 so bai if you love me, msbh if you love me, ma so karaoke bai if you love me, karaoke 5 so if you love me