Mã số karaoke I REMEMBER THE BOY 5 số Joey Albert 32198

32198

I REMEMBER THE BOY

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke i remember the boy

Today I heard
Nhạc sĩ: Joey Albert

Lời bài hát I REMEMBER THE BOY

¦Today I heard ŸŽ them play ŸŽ the song again ŸŽ An old familiar strain ŸŽ from way back when ŸŽ Every note ŸŽ and every line ŸŽ It's always been ŸŽ a favorite song ŸŽ of mine ŸŽ It used to haunt me so ŸŽ some years ago ŸŽ Reminds me of the boy ŸŽ I used to know ŸŽ And although the ŸŽ melody lives on ŸŽ The mem'ries and the ŸŽ boy are all ŸŽ but gone ŸŽ And while ŸŽ the song still ŸŽ brings ŸŽ that certain glow ŸŽ And the words ŸŽ still sing ŸŽ of love I know ŸŽ It isn't why the way ŸŽ it was before ŸŽ I remember the boy ŸŽ but I don't remember ŸŽ the feelings ŸŽ anymore ŸŽ The promises we made ŸŽ seem easier then ŸŽ As if we knew our love ŸŽ would never end ŸŽ But seasons change and ŸŽ time erases the tears ŸŽ As swiftly as the ŸŽ rivers disappear ŸŽ So while ŸŽ the song still ŸŽ brings ŸŽ that certain glow ŸŽ And the words ŸŽ still sing ŸŽ of love I know ŸŽ It i
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke i remember the boy Mã số karaoke I REMEMBER THE BOY 5 số Joey Albert 32198 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat i remember the boy
i remember the boy karaoke ma so, i remember the boy karaoke 5 so, i remember the boy ma so karaoke, karaoke ma so i remember the boy, ma karaoke i remember the boy, ma so bai hat i remember the boy, tim ma so karaoke i remember the boy, ma so i remember the boy, i remember the boy karaoke, ma bai hat i remember the boy, ma so bai i remember the boy, i remember the boy ma so, ma bai i remember the boy, ma so karaoke 5 so i remember the boy, ma so karaoke 5 so bai i remember the boy, msbh i remember the boy, ma so karaoke bai i remember the boy, karaoke 5 so i remember the boy