Mã số karaoke I MISS YOU LIKE CRAZY 5 số Moffatts 32866

32866

I MISS YOU LIKE CRAZY

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke i miss you like crazy

I used to call you
Nhạc sĩ: Moffatts

Lời bài hát I MISS YOU LIKE CRAZY

I used to call you my girl
I used to call you my friend
I used to call you the love
The love that
I never had when I think of you
I don't know what to do
When will
I see you again
I miss you like crazy
Even more than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down
When your love's not around
I miss you
I miss you like crazy
You are all that I want
You're alll that I need
Can't you see how I feel
Can't you see that my pain's so real
When I think of you
I don't know what to do
When will I see you again
I miss you like crazy
Even more than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down
When your love's not around
I miss you
I miss you like crazy
I miss you like crazy
Even more than words can say
I miss you like crazy
Every minute of every day
Girl I'm so down
When your love's not around
I miss you
I miss you like crazy
I miss you like crazy
I miss you like crazy
I miss you like crazy
I miss you like crazy

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke i miss you like crazy Mã số karaoke I MISS YOU LIKE CRAZY 5 số Moffatts 32866 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat i miss you like crazy
i miss you like crazy karaoke ma so, i miss you like crazy karaoke 5 so, i miss you like crazy ma so karaoke, karaoke ma so i miss you like crazy, ma karaoke i miss you like crazy, ma so bai hat i miss you like crazy, tim ma so karaoke i miss you like crazy, ma so i miss you like crazy, i miss you like crazy karaoke, ma bai hat i miss you like crazy, ma so bai i miss you like crazy, i miss you like crazy ma so, ma bai i miss you like crazy, ma so karaoke 5 so i miss you like crazy, ma so karaoke 5 so bai i miss you like crazy, msbh i miss you like crazy, ma so karaoke bai i miss you like crazy, karaoke 5 so i miss you like crazy