Mã số karaoke I DREAMED A DREAM 5 số Martin Nievera 34083

34083

I DREAMED A DREAM

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Martin Nievera

Lời bài hát I DREAMED A DREAM

¦I dreamed a dream ŸŽ in time gone by ŸŽ When hope was high ŸŽ and life worth living ŸŽ I dreamed that love ŸŽ would never die ŸŽ I dreamed that god ŸŽ would be ŸŽ forgiving ŸŽ Then I was young ŸŽ and unafraid ŸŽ When dreams were ŸŽ made and used ŸŽ and wasted ŸŽ There was no ŸŽ ransom to be paid ŸŽ No song unsung ŸŽ no wine untasted ŸŽ But the tigers ŸŽ come at night ŸŽ With their ŸŽ voices soft ŸŽ as thunder ŸŽ As they tear your ŸŽ hopes apart ŸŽ As they turn your ŸŽ dreams to shame ŸŽ She slept a summer ŸŽ by my side ŸŽ And filled my days ŸŽ with endless wonder ŸŽ she took my childhood ŸŽ in his stride ŸŽ But he was gone ŸŽ when autumn came ŸŽ and still I dreamed ŸŽ she'd come to me ŸŽ and we would live ŸŽ the years together ŸŽ but there are dreams ŸŽ that cannot be ŸŽ and there are storms ŸŽ we cannot weather ŸŽ I had dream ŸŽ my life would be ŸŽ So different ŸŽ

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke i dreamed a dream Mã số karaoke I DREAMED A DREAM 5 số Martin Nievera 34083 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat i dreamed a dream
i dreamed a dream karaoke ma so, i dreamed a dream karaoke 5 so, i dreamed a dream ma so karaoke, karaoke ma so i dreamed a dream, ma karaoke i dreamed a dream, ma so bai hat i dreamed a dream, tim ma so karaoke i dreamed a dream, ma so i dreamed a dream, i dreamed a dream karaoke, ma bai hat i dreamed a dream, ma so bai i dreamed a dream, i dreamed a dream ma so, ma bai i dreamed a dream, ma so karaoke 5 so i dreamed a dream, ma so karaoke 5 so bai i dreamed a dream, msbh i dreamed a dream, ma so karaoke bai i dreamed a dream, karaoke 5 so i dreamed a dream