Mã số karaoke I DO 5 số Paul Brandt 30702

30702

I DO

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke i do

I've seen the storm
Nhạc sĩ: Paul Brandt

Lời bài hát I DO

¦I've seen the storm ŸŽ clouds in your past ŸŽ But rest assured ŸŽ 'cause you are safe ŸŽ at home at last ŸŽ I rescued you ŸŽ you rescued me ŸŽ And we're right ŸŽ where we should be ŸŽ when we are together ŸŽ I know the questions ŸŽ in your mind ŸŽ But go ahead ŸŽ and ask me ŸŽ one more time ŸŽ You'll find the ŸŽ answer's still the same ŸŽ It won't change ŸŽ from day to day ŸŽ for worse or better ŸŽ Will I promise to be ŸŽ your best friend ŸŽ And am I here ŸŽ until the end ŸŽ Can I be sure ŸŽ I have been ŸŽ waiting for you ŸŽ And did I say ŸŽ my love is true ŸŽ Baby I will ŸŽ I am I can ŸŽ I have I do ŸŽ I know the time ŸŽ will disappear ŸŽ But this love ŸŽ we're building on will ŸŽ always be here ŸŽ No way that ŸŽ this is sinking sand ŸŽ On this solid rock ŸŽ we'll stand forever ŸŽ Will I promise to be ŸŽ your best friend ŸŽ And am I here ŸŽ until the end ŸŽ Can I be sure ŸŽ I have been ŸŽ waiting for you ŸŽ And did I N
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke i do Mã số karaoke I DO 5 số Paul Brandt 30702 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat i do
i do karaoke ma so, i do karaoke 5 so, i do ma so karaoke, karaoke ma so i do, ma karaoke i do, ma so bai hat i do, tim ma so karaoke i do, ma so i do, i do karaoke, ma bai hat i do, ma so bai i do, i do ma so, ma bai i do, ma so karaoke 5 so i do, ma so karaoke 5 so bai i do, msbh i do, ma so karaoke bai i do, karaoke 5 so i do