Mã số karaoke hội trăng rằm 5 số Nguyễn Ngọc Thiện - Lời: Thơ: Phạm Hổ   61751

61751

hội trăng rằm

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hoi trang ram

Một bầu trời là một ông trăng một ông trăng là hội trăng rằm mỗi...

Lời bài hát hội trăng rằm

Một bầu trời
là một ông trăng
một ông trăng
là hội trăng rằm
mỗi một người
có mấy ông trăng
một ông trăng
hay nghìn ông trăng

Trăng trung thu
trăng phá cỗ
trăng rước đèn
trăng thi hát
trăng trong tranh
trăng sáng tỏ
trăng chợt gặp
trăng mãi chờ
trăng trên cây
trăng đón thầy
trăng tiễn bạn
trăng mẹ vắng
Một bầu trời
là một ông trăng
một ông trăng
là hội trăng rằm
mỗi một người
có mấy ông trăng
một ông trăng
hay nghìn ông trăng

Trăng trung thu
trăng phá cỗ
trăng rước đèn
trăng thi hát
trăng trong tranh
trăng sáng tỏ
trăng chợt gặp
trăng mãi chờ
trăng trên cây
trăng đón thầy
trăng tiễn bạn
trăng mẹ vắng

Một bầu trời
là một ông trăng
một ông trăng
là hội trăng rằm
mỗi một người
có mấy ông trăng
một ông trăng
hay nghìn ông trăng

Trăng trung thu
trăng phá cỗ
trăng rước đèn
trăng thi hát
trăng trong tranh
trăng sáng tỏ
trăng chợt gặp
trăng mãi chờ
trăng trên cây
trăng đón thầy
trăng tiễn bạn
trăng mẹ vắng
Một bầu trời
là một ông trăng
một ông trăng
là hội trăng rằm
mỗi một người
có mấy ông trăng
một ông trăng
hay nghìn ông trăng

Trăng trung thu
trăng phá cỗ
trăng rước đèn
trăng thi hát
trăng trong tranh
trăng sáng tỏ
trăng chợt gặp
trăng mãi chờ
trăng trên cây
trăng đón thầy
trăng tiễn bạn
trăng mẹ vắng
Hội trăng rằm
kìa ngày hội trăng rằm
hội trăng rằm
kìa ngày hội trăng rằm
hội trăng rằm
kìa ngày hội trăng rằm
hội trăng rằm
kìa ngày hội trăng rằm
hội trăng rằm
kìa ngày hội trăng rằm
hội trăng rằm
kìa ngày hội trăng rằm

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hoi trang ram Mã số karaoke hội trăng rằm 5 số Nguyễn Ngọc Thiện - Lời: Thơ: Phạm Hổ   61751 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hoi trang ram
hoi trang ram karaoke ma so, hoi trang ram karaoke 5 so, hoi trang ram ma so karaoke, karaoke ma so hoi trang ram, ma karaoke hoi trang ram, ma so bai hat hoi trang ram, tim ma so karaoke hoi trang ram, ma so hoi trang ram, hoi trang ram karaoke, ma bai hat hoi trang ram, ma so bai hoi trang ram, hoi trang ram ma so, ma bai hoi trang ram, ma so karaoke 5 so hoi trang ram, ma so karaoke 5 so bai hoi trang ram, msbh hoi trang ram, ma so karaoke bai hoi trang ram, karaoke 5 so hoi trang ram