Mã số karaoke hoa giác hạnh 5 số Uy Thi Ca   61890

61890

hoa giác hạnh

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hoa giac hanh

Cùng về đây ta kết tình thân ái cùng về đây mến yêu nhau lâu...
Nhạc sĩ: Uy Thi Ca  

Lời bài hát hoa giác hạnh

Cùng về đây
ta kết tình thân ái
cùng về đây
mến yêu nhau lâu dài
hương từ bi ngát thơm
chuông rền vang
đón mời
ta sống trong
gia đình Giác Hạnh
yên vui
cùng điểm tô
hoa Giác Hạnh
tươi mới
học tập luôn
tiến mau lên xây đời
gieo tình thương
khắp nơi
đây niềm vui
sáng ngời
ta kết dây thân ái
hát câu yêu đời
bạn ơi
cùng về đây
ta kết tình thân ái
cùng về đây
mến yêu nhau lâu dài
hương từ bi ngát thơm
chuông rền vang
đón mời
ta sống trong
gia đình Giác Hạnh
yên vui
cùng điểm tô
hoa Giác Hạnh
tươi mới
học tập luôn
tiến mau lên xây đời
gieo tình thương
khắp nơi
đây niềm vui
sáng ngời
ta kết dây thân ái
hát câu yêu đời
bạn ơi

Cùng về đây
ta kết tình thân ái
cùng về đây
mến yêu nhau lâu dài
hương từ bi ngát thơm
chuông rền vang
đón mời
ta sống trong
gia đình Giác Hạnh
yên vui
cùng điểm tô
hoa Giác Hạnh
tươi mới
học tập luôn
tiến mau lên xây đời
gieo tình thương
khắp nơi
đây niềm vui
sáng ngời
ta kết dây thân ái
hát câu yêu đời
bạn ơi
cùng về đây
ta kết tình thân ái
cùng về đây
mến yêu nhau lâu dài
hương từ bi ngát thơm
chuông rền vang
đón mời
ta sống trong
gia đình Giác Hạnh
yên vui
cùng điểm tô
hoa Giác Hạnh
tươi mới
học tập luôn
tiến mau lên xây đời
gieo tình thương
khắp nơi
đây niềm vui
sáng ngời
ta kết dây thân ái
hát câu yêu đời
bạn ơi

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hoa giac hanh Mã số karaoke hoa giác hạnh 5 số Uy Thi Ca   61890 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hoa giac hanh
hoa giac hanh karaoke ma so, hoa giac hanh karaoke 5 so, hoa giac hanh ma so karaoke, karaoke ma so hoa giac hanh, ma karaoke hoa giac hanh, ma so bai hat hoa giac hanh, tim ma so karaoke hoa giac hanh, ma so hoa giac hanh, hoa giac hanh karaoke, ma bai hat hoa giac hanh, ma so bai hoa giac hanh, hoa giac hanh ma so, ma bai hoa giac hanh, ma so karaoke 5 so hoa giac hanh, ma so karaoke 5 so bai hoa giac hanh, msbh hoa giac hanh, ma so karaoke bai hoa giac hanh, karaoke 5 so hoa giac hanh