Mã số karaoke hồ lãng bạc 5 số Xuân Oanh 55335

55335

hồ lãng bạc

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ho lang bac

Thuyền bơi reo lướt trên hồ đầy nước trong...
Nhạc sĩ: Xuân Oanh

Lời bài hát hồ lãng bạc

Thuyền bơi reo lướt
trên hồ đầy nước trong
bọt tung theo sóng
kêu rạt rào
buồm căng nặng gió
mang thuyền đi
lướt nhanh
én nhào trên nước
long lanh
bờ xa bát ngát
ven trời mây sóng đưa
thành cây xa tắp
trong mây mờ
Hồ Tây đây chốn
tranh hùng
Trưng Nữ Vương
khiến người như thấy
bâng khuâng
nào sóng vỗ
thuyền đi lên
có điều chi nhớ thương
triền sóng tới
dồn tiến tiến
ánh tà dương tráng vàng
nào én đến
vèo bay đi
ngắm mình
trong ánh gương
tràn sóng tới
thuyền lâng lâng
lướt mình
trên nước xanh
thề quyết chiến
liều xông lên
thét hùng oai Nữ Vương
ào gió thét
ầm sóng vỗ
thế cùng không chút sờn
hồ vẫn đấy
người xưa đâu
sóng hùng ghi nữ anh
buồm quyến gió
thuyền rẽ sóng
dưới trời mây nước xanh

Thuyền bơi reo lướt
trên hồ đầy nước trong
bọt tung theo sóng
kêu rạt rào
buồm căng nặng gió
mang thuyền đi
lướt nhanh
én nhào trên nước
long lanh
bờ xa bát ngát
ven trời mây sóng đưa
thành cây xa tắp
trong mây mờ
Hồ Tây đây chốn
tranh hùng
Trưng Nữ Vương
khiến người như thấy
bâng khuâng
nào sóng vỗ
thuyền đi lên
có điều chi nhớ thương
triền sóng tới
dồn tiến tiến
ánh tà dương tráng vàng
nào én đến
vèo bay đi
ngắm mình
trong ánh gương
tràn sóng tới
thuyền lâng lâng
lướt mình
trên nước xanh
thề quyết chiến
liều xông lên
thét hùng oai Nữ Vương
ào gió thét
ầm sóng vỗ
thế cùng không chút sờn
hồ vẫn đấy
người xưa đâu
sóng hùng ghi nữ anh
buồm quyến gió
thuyền rẽ sóng
dưới trời mây nước xanh
hồ vẫn đấy
người xưa đâu
sóng hùng ghi nữ anh
buồm quyến gió
thuyền rẽ sóng
dưới trời mây nước xanh
hồ vẫn đấy
người xưa đâu
sóng hùng ghi nữ anh
buồm quyến gió
thuyền rẽ sóng
dưới trời mây nước xanh.

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ho lang bac Mã số karaoke hồ lãng bạc 5 số Xuân Oanh 55335 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ho lang bac
ho lang bac karaoke ma so, ho lang bac karaoke 5 so, ho lang bac ma so karaoke, karaoke ma so ho lang bac, ma karaoke ho lang bac, ma so bai hat ho lang bac, tim ma so karaoke ho lang bac, ma so ho lang bac, ho lang bac karaoke, ma bai hat ho lang bac, ma so bai ho lang bac, ho lang bac ma so, ma bai ho lang bac, ma so karaoke 5 so ho lang bac, ma so karaoke 5 so bai ho lang bac, msbh ho lang bac, ma so karaoke bai ho lang bac, karaoke 5 so ho lang bac