Mã số karaoke HEATWAVE 5 số Martha & Vandellas 34043

34043

HEATWAVE

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Martha & Vandellas

Lời bài hát HEATWAVE

¦When ever I'm with ŸŽ him something inside ŸŽ starts to burning and ŸŽ I'm filled with desire ŸŽ Now has high blood ŸŽ preasure got a hold on ŸŽ me or is this the ŸŽ way loves supposed to ŸŽ be it's like a ŸŽ heatwave burning in my ŸŽ heart ŸŽ Can't keep from ŸŽ crying it's tearing me ŸŽ apart ŸŽ When ever he calls my ŸŽ name soft low sweet ŸŽ and plain ŸŽ I feel yeah yeah well ŸŽ I feel that burnning ŸŽ flame has high blood ŸŽ preasure got a hold on ŸŽ me or is this the way ŸŽ loves supposed to be ŸŽ It's like a heatwave ŸŽ burning in my heart ŸŽ I can't keep from ŸŽ crying ŸŽ It's tearing me apart ŸŽ Yeah yeah yeah yeah ŸŽ yeah yeah yeah wo ŸŽ Yeah yeah yeah yeah ŸŽ Yeah yeah yeah yeah ŸŽ Now tell me has high ŸŽ blood preasure got a ŸŽ hold on me or is this ŸŽ the way
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke heatwave Mã số karaoke HEATWAVE 5 số Martha & Vandellas 34043 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat heatwave
heatwave karaoke ma so, heatwave karaoke 5 so, heatwave ma so karaoke, karaoke ma so heatwave, ma karaoke heatwave, ma so bai hat heatwave, tim ma so karaoke heatwave, ma so heatwave, heatwave karaoke, ma bai hat heatwave, ma so bai heatwave, heatwave ma so, ma bai heatwave, ma so karaoke 5 so heatwave, ma so karaoke 5 so bai heatwave, msbh heatwave, ma so karaoke bai heatwave, karaoke 5 so heatwave