Mã số karaoke hạt mưa bé 5 số Sa Huỳnh 54249

54249

hạt mưa bé

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hat mua be

Hạt mưa be bé, bé tí xíu trong ngôi nhà mây...
Nhạc sĩ: Sa Huỳnh

Lời bài hát hạt mưa bé

Hạt mưa be bé
bé tí xíu
trong ngôi nhà mây
luôn hát ca nô đùa
cùng ba gió bay bay
mẹ mây
yêu thương chở che
bao ngày tháng
mong bé mưa lớn khôn
sau này
tưới mát quê hương
ngày tôi sinh ra
ba gió đưa mây
đưa mưa về ru tôi
giấc trưa
mẹ hiền êm êm
tiếng hát êm êm
như mây
nhẹ đong đưa
chiếc nôi
hạt mưa be bé
vô tư bao ngày tháng
trên thiên đường
ấm áp
gia đình yêu thương
để sau này
khi khôn lớn
thành mưa
một cơn mưa
tưới mát phố phường
một cơn mưa
đem hy vọng
để cây trái
thêm xanh
tưới cánh đồng
thêm mùa lúa trổ bông
dù cho mưa
có rơi xuống sông dài
biển khơi
hay phố phường
đường phố đông người
vẫn trở về quê hương
bầu trời bao la
gió mây

Hạt mưa be bé
bé tí xíu
trong ngôi nhà mây
luôn hát ca nô đùa
cùng ba gió bay bay
mẹ mây
yêu thương chở che
bao ngày tháng
mong bé mưa lớn khôn
sau này
tưới mát quê hương
ngày tôi sinh ra
ba gió đưa mây
đưa mưa về ru tôi
giấc trưa
mẹ hiền êm êm
tiếng hát êm êm
như mây
nhẹ đong đưa
chiếc nôi
hạt mưa be bé
vô tư bao ngày tháng
trên thiên đường
ấm áp
gia đình yêu thương
để sau này
khi khôn lớn
thành mưa
một cơn mưa
tưới mát phố phường
một cơn mưa
đem hy vọng
để cây trái
thêm xanh
tưới cánh đồng
thêm mùa lúa trổ bông
dù cho mưa
có rơi xuống sông dài
biển khơi
hay phố phường
đường phố đông người
vẫn trở về quê hương
bầu trời bao la
gió mây
một cơn mưa
tưới mát phố phường
một cơn mưa
đem hy vọng
để cây trái
thêm xanh
tưới cánh đồng
thêm mùa lúa trổ bông
dù cho mưa
có rơi xuống sông dài
biển khơi
hay phố phường
đường phố đông người
vẫn trở về quê hương
bầu trời bao la gió mây
hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ
hơ hơ hơ hơ.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hat mua be Mã số karaoke hạt mưa bé 5 số Sa Huỳnh 54249 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hat mua be
hat mua be karaoke ma so, hat mua be karaoke 5 so, hat mua be ma so karaoke, karaoke ma so hat mua be, ma karaoke hat mua be, ma so bai hat hat mua be, tim ma so karaoke hat mua be, ma so hat mua be, hat mua be karaoke, ma bai hat hat mua be, ma so bai hat mua be, hat mua be ma so, ma bai hat mua be, ma so karaoke 5 so hat mua be, ma so karaoke 5 so bai hat mua be, msbh hat mua be, ma so karaoke bai hat mua be, karaoke 5 so hat mua be