Mã số karaoke hành khúc đoàn phật tử a dật đa 5 số Uy Thi Ca   61886

61886

hành khúc đoàn phật tử a dật đa

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hanh khuc doan phat tu a dat da

Giờ đây đoàn Phật tử A Dật Đa tiến lên vòng tay dây thân ái...
Nhạc sĩ: Uy Thi Ca  

Lời bài hát hành khúc đoàn phật tử a dật đa

Giờ đây
đoàn Phật tử A Dật Đa
tiến lên
vòng tay dây thân ái
quyết liên kết
muôn người
cùng nhau là sen thắm
gieo niềm vui khắp nơi
điểm tô hoa chánh pháp
Đức Di Lặc rạng ngời
nghe chuông vang
nhắc nhở
đoàn ta tiến tu
đem yêu thương
đến những người
đang ngóng trông
chung vai xây đắp
kết đoàn ta sống vui
ta gieo tươi sáng
cho đời luôn thắm tươi
giờ đây
đoàn Phật tử A Dật Đa
tiến lên
vòng tay dây thân ái
quyết liên kết
muôn người
cùng nhau là sen thắm
gieo niềm vui khắp nơi
điểm tô hoa chánh pháp
Đức Di Lặc rạng ngời
nghe chuông vang
nhắc nhở
đoàn ta tiến tu
đem yêu thương
đến những người
đang ngóng trông
chung vai xây đắp
kết đoàn ta sống vui
ta gieo tươi sáng
cho đời luôn thắm tươi

Giờ đây
đoàn Phật tử A Dật Đa
tiến lên
vòng tay dây thân ái
quyết liên kết
muôn người
cùng nhau là sen thắm
gieo niềm vui khắp nơi
điểm tô hoa chánh pháp
Đức Di Lặc rạng ngời
nghe chuông vang
nhắc nhở
đoàn ta tiến tu
đem yêu thương
đến những người
đang ngóng trông
chung vai xây đắp
kết đoàn ta sống vui
ta gieo tươi sáng
cho đời luôn thắm tươi
giờ đây
đoàn Phật tử A Dật Đa
tiến lên
vòng tay dây thân ái
quyết liên kết
muôn người
cùng nhau là sen thắm
gieo niềm vui khắp nơi
điểm tô hoa chánh pháp
Đức Di Lặc rạng ngời
nghe chuông vang
nhắc nhở
đoàn ta tiến tu
đem yêu thương
đến những người
đang ngóng trông
chung vai xây đắp
kết đoàn ta sống vui
ta gieo tươi sáng
cho đời luôn thắm tươi
nghe chuông vang
nhắc nhở
đoàn ta tiến tu
đem yêu thương
đến những người
đang ngóng trông
chung vai xây đắp
kết đoàn ta sống vui
ta gieo tươi sáng
cho đời luôn thắm tươi

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hanh khuc doan phat tu a dat da Mã số karaoke hành khúc đoàn phật tử a dật đa 5 số Uy Thi Ca   61886 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hanh khuc doan phat tu a dat da
hanh khuc doan phat tu a dat da karaoke ma so, hanh khuc doan phat tu a dat da karaoke 5 so, hanh khuc doan phat tu a dat da ma so karaoke, karaoke ma so hanh khuc doan phat tu a dat da, ma karaoke hanh khuc doan phat tu a dat da, ma so bai hat hanh khuc doan phat tu a dat da, tim ma so karaoke hanh khuc doan phat tu a dat da, ma so hanh khuc doan phat tu a dat da, hanh khuc doan phat tu a dat da karaoke, ma bai hat hanh khuc doan phat tu a dat da, ma so bai hanh khuc doan phat tu a dat da, hanh khuc doan phat tu a dat da ma so, ma bai hanh khuc doan phat tu a dat da, ma so karaoke 5 so hanh khuc doan phat tu a dat da, ma so karaoke 5 so bai hanh khuc doan phat tu a dat da, msbh hanh khuc doan phat tu a dat da, ma so karaoke bai hanh khuc doan phat tu a dat da, karaoke 5 so hanh khuc doan phat tu a dat da