Mã số karaoke hàng cây ơn bác 5 số Phan Nhân 54478

54478

hàng cây ơn bác

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hang cay on bac

Hàng cây xinh xinh chúng em trồng, mười năm qua vươn thẳng tắp...
Nhạc sĩ: Phan Nhân

Lời bài hát hàng cây ơn bác

Hàng cây xinh xinh
chúng em trồng
mười năm qua
vươn thẳng tắp
qua khói bom
cây càng cao
qua nắng mưa
cây càng xanh
rợp bóng che
mát đường làng em
rợp bóng che
mát đường làng em
hàng cây năm xưa
chúng em trồng
hàng cây
vâng theo lời Bác
cây tốt xanh
như đời em
em lớn lên
như hàng cây
càng kính yêu Bác Hồ
ngàn năm
càng nhớ ơn Bác Hồ
ngàn năm
hàng cây năm nay
chúng em trồng
hàng cây
mang công ơn Bác
ơn Bác
gieo bao mầm non
ơn Bác
chăm bao chồi cây
vì cháu con
Bác Hồ trồng cây
vì nước non
Bác gọi trồng cây
rừng cây xanh xanh
chúng em trồng
rừng cây
hiên ngang thẳng đứng
nghe tiếng chim
cây càng cao
nghe gió reo
cây càng xanh
càng kính yêu Bác Hồ
ngàn năm
càng nhớ ơn Bác Hồ
ngàn năm

Hàng cây xinh xinh
chúng em trồng
mười năm qua
vươn thẳng tắp
qua khói bom
cây càng cao
qua nắng mưa
cây càng xanh
rợp bóng
che mát đường làng em
rợp bóng
che mát đường làng em
hàng cây năm xưa
chúng em trồng
hàng cây
vâng theo lời Bác
cây tốt xanh
như đời em
em lớn lên
như hàng cây
càng kính yêu Bác Hồ
ngàn năm
càng nhớ ơn Bác Hồ
ngàn năm
hàng cây năm nay
chúng em trồng
hàng cây
mang công ơn Bác
ơn Bác
gieo bao mầm non
ơn Bác
chăm bao chồi cây
vì cháu con
Bác Hồ trồng cây
vì nước non
Bác gọi trồng cây
rừng cây xanh xanh
chúng em trồng
rừng cây
hiên ngang thẳng đứng
nghe tiếng chim
cây càng cao
nghe gió reo
cây càng xanh
càng kính yêu Bác Hồ
ngàn năm
càng nhớ ơn Bác Hồ
ngàn năm
càng kính yêu Bác Hồ
ngàn năm
càng nhớ ơn Bác Hồ
ngàn năm.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hang cay on bac Mã số karaoke hàng cây ơn bác 5 số Phan Nhân 54478 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hang cay on bac
hang cay on bac karaoke ma so, hang cay on bac karaoke 5 so, hang cay on bac ma so karaoke, karaoke ma so hang cay on bac, ma karaoke hang cay on bac, ma so bai hat hang cay on bac, tim ma so karaoke hang cay on bac, ma so hang cay on bac, hang cay on bac karaoke, ma bai hat hang cay on bac, ma so bai hang cay on bac, hang cay on bac ma so, ma bai hang cay on bac, ma so karaoke 5 so hang cay on bac, ma so karaoke 5 so bai hang cay on bac, msbh hang cay on bac, ma so karaoke bai hang cay on bac, karaoke 5 so hang cay on bac