Mã số karaoke GOOD FRIEND 5 số Mary Macgregor 34013

34013

GOOD FRIEND

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Mary Macgregor

Lời bài hát GOOD FRIEND

If you let me ŸŽ I could be ŸŽ your good friend ŸŽ I know that ŸŽ if you let me ŸŽ we could walk ŸŽ together ŸŽ we're not so ŸŽ diff'rent ŸŽ you know ŸŽ though we may ŸŽ have diff'rent ŸŽ dreams ŸŽ when they fall ŸŽ apart ŸŽ we hurt the same ŸŽ it seems ŸŽ I'm so sure so ŸŽ don't you bet me ŸŽ I just know that ŸŽ if you let me ŸŽ I'll show you ŸŽ that I could be ŸŽ your good friend ŸŽ someone to share ŸŽ your good times ŸŽ someone who you ŸŽ can count on ŸŽ that someone who ŸŽ when you turn to ŸŽ won't turn away ŸŽ if you let me ŸŽ I could be ŸŽ your good friend ŸŽ I know that ŸŽ if you let me ŸŽ we could walk ŸŽ together ŸŽ Ha ha ha ha ha ŸŽ ha ha ha ha ŸŽ h
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke good friend Mã số karaoke GOOD FRIEND 5 số Mary Macgregor 34013 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat good friend
good friend karaoke ma so, good friend karaoke 5 so, good friend ma so karaoke, karaoke ma so good friend, ma karaoke good friend, ma so bai hat good friend, tim ma so karaoke good friend, ma so good friend, good friend karaoke, ma bai hat good friend, ma so bai good friend, good friend ma so, ma bai good friend, ma so karaoke 5 so good friend, ma so karaoke 5 so bai good friend, msbh good friend, ma so karaoke bai good friend, karaoke 5 so good friend