Mã số karaoke gánh gánh gồng gồng 5 số Trương Quang Lục 53279

53279

gánh gánh gồng gồng

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ganh ganh gong gong

Gánh gánh...gánh sông gánh núi...
Nhạc sĩ: Trương Quang Lục

Lời bài hát gánh gánh gồng gồng

Gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
gánh sông gánh núi
gánh cây gánh cành
ta chạy cho nhanh
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
về xây nhà bếp
nấu nồi cơm nếp
chia ra năm phần
một phần cho mẹ
một phần cho cha
một phần cho bà
một phần cho chị
một phần cho anh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
gánh sông gánh núi
gánh cây gánh cành
ta chạy cho nhanh
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
về xây nhà bếp
nấu nồi cơm nếp
chia ra năm phần
một phần cho mẹ
một phần cho cha
một phần cho bà
một phần cho chị
một phần cho anh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh

Gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
gánh sông gánh núi
gánh cây gánh cành
ta chạy cho nhanh
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
về xây nhà bếp
nấu nồi cơm nếp
chia ra năm phần
một phần cho mẹ
một phần cho cha
một phần cho bà
một phần cho chị
một phần cho anh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
gánh sông gánh núi
gánh cây gánh cành
ta chạy cho nhanh
gánh gánh gồng gồng
gánh gánh gồng gồng
về xây nhà bếp
nấu nồi cơm nếp
chia ra năm phần
một phần cho mẹ
một phần cho cha
một phần cho bà
một phần cho chị
một phần cho anh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh
ta chạy cho nhanh
nhanh nhanh
ta chạy cho nhanh.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ganh ganh gong gong Mã số karaoke gánh gánh gồng gồng 5 số Trương Quang Lục 53279 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ganh ganh gong gong
ganh ganh gong gong karaoke ma so, ganh ganh gong gong karaoke 5 so, ganh ganh gong gong ma so karaoke, karaoke ma so ganh ganh gong gong, ma karaoke ganh ganh gong gong, ma so bai hat ganh ganh gong gong, tim ma so karaoke ganh ganh gong gong, ma so ganh ganh gong gong, ganh ganh gong gong karaoke, ma bai hat ganh ganh gong gong, ma so bai ganh ganh gong gong, ganh ganh gong gong ma so, ma bai ganh ganh gong gong, ma so karaoke 5 so ganh ganh gong gong, ma so karaoke 5 so bai ganh ganh gong gong, msbh ganh ganh gong gong, ma so karaoke bai ganh ganh gong gong, karaoke 5 so ganh ganh gong gong