Mã số karaoke duyên tuỳ duyên 5 số Trần Anh Khôi 56990

56990

duyên tuỳ duyên

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke duyen tuy duyen

Duyên hỡi duyên tuỳ duyên, duyên hữu duyên do trời...
Nhạc sĩ: Trần Anh Khôi

Lời bài hát duyên tuỳ duyên

Duyên hỡi duyên
tùy duyên
duyên hữu duyên
do trời
cau trầu đã nên đôi
nhưng đời muôn lối
khó tránh chia đôi
ai đã kêu chờ ai
ai nỡ quên ai rồi
vui tình mới xa xôi
chỉ tội thân tôi
lỡ dòng đời trôi
người ơi
nỡ quên sao người
làm sao
dễ quên một thời
giống như ai
đã từng quên ai
giống như em
gửi sầu ra đi
chẳng đành lòng
nhìn lại dòng sông
có con đò
dạt trôi dưới dòng
người ta
đã quên tôi rồi
tình duyên
sánh như bọt bèo
hỡi ai ơi
nỡ đành quên sao
nghĩa phu thê
nỡ nào quên mau
sóng dạt dào
lào xào bờ sông
đánh con đò
tả tơi dưới dòng

Ai đã kêu chờ ai
ai nỡ quên ai rồi
vui tình mới
xa xôi
chỉ tội thân tôi
lỡ dòng đời trôi
người ơi
nỡ quên sao người
làm sao
dễ quên một thời
giống như ai
đã từng quên ai
giống như em
gửi sầu ra đi
chẳng đành lòng
nhìn lại dòng sông
có con đò
dạt trôi dưới dòng
người ta
đã quên tôi rồi
tình duyên
sánh như bọt bèo
hỡi ai ơi
nỡ đành quên sao
nghĩa phu thê
nỡ nào quên mau
sóng dạt dào
lào xào bờ sông
đánh con đò
tả tơi dưới dòng
duyên hỡi duyên
tùy duyên
duyên hữu duyên
do trời
ai đã kêu chờ ai
ai nỡ quên ai rồi
tội thân tôi
lỡ dòng đời trôi.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke duyen tuy duyen Mã số karaoke duyên tuỳ duyên 5 số Trần Anh Khôi 56990 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat duyen tuy duyen
duyen tuy duyen karaoke ma so, duyen tuy duyen karaoke 5 so, duyen tuy duyen ma so karaoke, karaoke ma so duyen tuy duyen, ma karaoke duyen tuy duyen, ma so bai hat duyen tuy duyen, tim ma so karaoke duyen tuy duyen, ma so duyen tuy duyen, duyen tuy duyen karaoke, ma bai hat duyen tuy duyen, ma so bai duyen tuy duyen, duyen tuy duyen ma so, ma bai duyen tuy duyen, ma so karaoke 5 so duyen tuy duyen, ma so karaoke 5 so bai duyen tuy duyen, msbh duyen tuy duyen, ma so karaoke bai duyen tuy duyen, karaoke 5 so duyen tuy duyen