Mã số karaoke DREAMS 5 số 30115

30115

DREAMS

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke dreams

Mm...
Nhạc sĩ:

Lời bài hát DREAMS

¦Mm... ŸŽ Now, here you ŸŽ Mm... ŸŽ you say you want ŸŽ go again, ŸŽ Well, who am I ŸŽ your freedom. ŸŽ It's only right ŸŽ to keep you down? ŸŽ the way you feel it. ŸŽ that you should play ŸŽ to the sound ŸŽ But listen carefully ŸŽ like a heart beat ŸŽ of your loneliness, ŸŽ In the stillness ŸŽ drives you mad, ŸŽ what you had, ŸŽ of remembering ŸŽ and what you had, ŸŽ and what you lost, ŸŽ Oh, thunder only happens ŸŽ and what you lost. ŸŽ Players only love you ŸŽ when it's raining. ŸŽ Say, women, ŸŽ when they're playing. ŸŽ and they will go. ŸŽ they will come ŸŽ washes you clean, ŸŽ When the rain ŸŽ you'll know. ŸŽ you'll know, ŸŽ Now, here I go again, ŸŽ I see ŸŽ the crystal vision. ŸŽ I keep my visions ŸŽ to myself. ŸŽ It's only me ŸŽ who wants to wrap ŸŽ around your dreams. ŸŽ And have you ŸŽ any dreams ŸŽ you'd like to sell? ŸŽ Dreams of loneliness, ŸŽ like a heart beat ŸŽ drives you mad, ŸŽ In the stillness ŸŽ of remembering ŸŽ what you had, ŸŽ and what you lost, ŸŽ and what you had, ŸŽ ooh, what you lost. ŸŽ Thunder only happens ŸŽ when it's raining. ŸŽ Players only love you ŸŽ when they're playing. ŸŽ Women, they will come ŸŽ and they will go. ŸŽ When the rain ŸŽ washes you clean, ŸŽ you'll know. ŸŽ Oh, thunder only happens ŸŽ when it's rai
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke dreams Mã số karaoke DREAMS 5 số 30115 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat dreams
dreams karaoke ma so, dreams karaoke 5 so, dreams ma so karaoke, karaoke ma so dreams, ma karaoke dreams, ma so bai hat dreams, tim ma so karaoke dreams, ma so dreams, dreams karaoke, ma bai hat dreams, ma so bai dreams, dreams ma so, ma bai dreams, ma so karaoke 5 so dreams, ma so karaoke 5 so bai dreams, msbh dreams, ma so karaoke bai dreams, karaoke 5 so dreams