Mã số karaoke định mệnh 5 số Song Ngọc 53271

53271

định mệnh

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke dinh menh

Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu, đứng thương tiếc để rồi xa xôi...
Nhạc sĩ: Song Ngọc

Lời bài hát định mệnh

Thôi nhé em
đừng nhiều hận sầu
đừng thương tiếc
để rồi xa xôi
đừng trách chi
đã lỡ duyên rồi
hai chúng ta
đi hai đường
chuyện thương yêu
đâu còn nữa
ôm ấp chi
một định mệnh buồn
để chua xót
những gì cho nhau
người bước đi
mà nát tan lòng
ai đứng trông theo
ngậm hờn
tình yêu mất đi còn đâu
anh đâu lỗi hẹn
mà đời lại xui
ngăn cách với chia phôi
phải chăng em ơi
tình lỡ ước mong
anh trách chi
người sang sông
thôi nhé em
đừng buồn làm gì
dù thương tiếc
vẫn là biệt ly
đời cớ sao
lại lắm u sầu
em chớ khóc
duyên ban đầu
từ đây
chết trong lòng anh

Thôi nhé em
đừng nhiều hận sầu
đừng thương tiếc
để rồi xa xôi
đừng trách chi
đã lỡ duyên rồi
hai chúng ta
đi hai đường
chuyện thương yêu
đâu còn nữa
ôm ấp chi
một định mệnh buồn
để chua xót
những gì cho nhau
người bước đi
mà nát tan lòng
ai đứng trông theo
ngậm hờn
tình yêu mất đi còn đâu
anh đâu lỗi hẹn
mà đời lại xui
ngăn cách với chia phôi
phải chăng em ơi
tình lỡ ước mong
anh trách chi
người sang sông
thôi nhé em
đừng buồn làm gì
dù thương tiếc
vẫn là biệt ly
đời cớ sao
lại lắm u sầu
em chớ khóc
duyên ban đầu
từ đây
chết trong lòng anh
đời cớ sao
lại lắm u sầu
em chớ khóc
duyên ban đầu
từ đây
chết trong lòng anh.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke dinh menh Mã số karaoke định mệnh 5 số Song Ngọc 53271 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat dinh menh
dinh menh karaoke ma so, dinh menh karaoke 5 so, dinh menh ma so karaoke, karaoke ma so dinh menh, ma karaoke dinh menh, ma so bai hat dinh menh, tim ma so karaoke dinh menh, ma so dinh menh, dinh menh karaoke, ma bai hat dinh menh, ma so bai dinh menh, dinh menh ma so, ma bai dinh menh, ma so karaoke 5 so dinh menh, ma so karaoke 5 so bai dinh menh, msbh dinh menh, ma so karaoke bai dinh menh, karaoke 5 so dinh menh